Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet effektiviserer svartjenesten

–Dyreartstelefonen har telefonnummer 400 03 533 og kan benyttes av veterinærer og fagpersoner i felt eller i næring/forvaltning.

– Med denne telefonen håper vi at det skal bli enklere å få kontakt med denne rette fagansvarlige ved Veterinærinstituttet og raskt få svar og råd knyttet til sykdom og helse hos spesifikke dyrearter, sier Ståle Sviland, fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet.

Sviland presiserer at dette ikke er en rådgivertjeneste for den enkelte bonde eller dyreeier. Fagansvarlige for svin, storfe, småfe, fjørfe og hest blir knyttet til telefonen i første omgang.

Målet med telefontjenesten er at veterinærer, forvaltning og næring skal få raskere svar på spørsmål samt råd om smittsomme sykdommer hos produksjonsdyr og hest.

Annonse

– Daglig mottar vi mange henvendelser i tilknytning til dyresykdommer. Nå oppretter vi en egen telefon der våre fagansvarlige så raskt og effektivt som mulig skal svare og gi informasjon om produksjonsdyr og hest når veterinærer og andre fagpersoner henvender seg til oss,

Neste artikkel

Bak en dyretragedie