Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vestfold og Telemark Bondelag er blitt til ett fylkeslag

Vestfold og Telemark Bondelag har omkring 4800 medlemmer fordelt på 37 lokallag.

Aslak Snarteland er første fylkesleder i Vestfold og Telemark Bondelag. Her sammen med styremedlem Hege Gonsholt. (Foto: Vestfold og Telemark Bondelag)
Aslak Snarteland er første fylkesleder i Vestfold og Telemark Bondelag. Her sammen med styremedlem Hege Gonsholt. (Foto: Vestfold og Telemark Bondelag)

Vestfold og Telemark fylke ble dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av de tidligere fylkene Telemark og Vestfold, med unntak av Svelvik kommune, som er slått sammen med Drammen i Viken.

Fylkeskommunens hovedsete er Skien, mens statsforvalterembetets hovedsete er Tønsberg.

Det nye fylkeslaget i Bondelaget har felles administrasjon, med på to likeverdige kontorsteder – Stokke og Gvarv.

– Mye som før

Fylkesordfører Terje Riis Johansen gratulerte Vestfold og Telemark Bondelag med konstituering og pekte på den viktige rollen Bondelaget spiller i Vestfold og Telemark, skriver det nye fylkeslaget.

Riis Johansen mener mye kommer til å bli som før, selv om bondelagene nå slår seg sammen, og la til med et smil:

– Vi kommer fortsatt til å irritere oss over svenskehandel og at vi gjerne skulle fått enda mer i alle jordbruksoppgjør.

Fylkesordføreren trakk særlig fram arealpolitikk og naturbruksskolene våre som områder hvor Vestfold og Telemark fylkeskommune og Vestfold og Telemark Bondelag fortsatt må samarbeide godt.

Snarteland og Müller skal lede

Aslak Snarteland er historiens første fylkesleder i Vestfold og Telemark Bondelag. Han driver med melkeproduksjon og sauedrift i Fyresdal.

Annonse

Snarteland får med seg Thorleif Müller (nestleder), Hege Gonsholt, Silje Eckdahl, Anne Birgitte Riis-Johansen, Hans Jørgen Olsen Røren og Inger Synnøve Johnsen i det nye fylkesstyret. Varamedlemmer er Trude Flatland, Hans Kristian Berge og Anne Helene Sommerstad Bruserud.

Lover klar tale

I en resolusjon fra årsmøtet skriver fylkeslaget:

«Vårt mål er å være et offensivt fylkesbondelag som på en klar måte taler bondens sak, og som tydelig framsnakker norsk matproduksjon. Sammenslåingen er et resultat av regionreformen. Det var ikke Norges Bondelag som tok initiativet til å slå sammen fylkeskommuner. Årsmøtet i Norges Bondelag konkluderte med, at på tross av organisasjonsmessige utfordringer, veier hensynet til påvirkningsarbeidet så tungt at årsmøtet ønsker ett fylkeslag i hvert nytt fylke. Målet er gjennomslag for våre saker og våre standpunkt!»

Landbruket i Vestfold og Telemark er svært mangfoldig. Det byr på «alt» av produksjoner. Fra jordbær- og grønnsakdyrking ute ved kysten på Færder, til sauehold oppunder fjellbandet i Fyresdal. Vi har landets mest mangfoldige matproduksjon, skriver fylkeslaget videre.

Inntekt og klimaendringer

«Oppgave nr. 1 for Vestfold og Telemark Bondelag er å jobbe for økte inntekter og bedre rammevilkår for våre medlemmer. Det skal vi bidra til ved å ha dialog med politikere på storting, fylkesting og i kommunestyrer.»

«Vår tids største utfordring er endringene i klima. Dette truer framtidig matproduksjon. Bonden er den første som merker disse forandringene. Vestfold og Telemark Bondelag skal jobbe for et mer klimasmart landbruk, som kutter utslipp og binder karbon i jord, og som opprettholder norsk matproduksjon», heter det videre i resolusjonen.

Med 4 800 medlemmer og 37 lokallag blir Vestfold og Telemark Bondelag ett av de største fylkeslagene i Norges Bondelag.

Neste artikkel

Vil bruke jordloven aktivt