Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdivekst for Tine, men negativ volumutvikling

Leverte et driftsresultat i 2018 på 1 537 millioner kroner – det samme som i 2017.

Styret i Tine vil i årsmøtet innstille på en etterbetaling på 57 øre pr. liter levert melk i 2018. Bildet er fra Hjørundfjorden. Foto: Inger Margrethe Mo

I 2018 endte salgsinntektene på 22 564 millioner kroner - en vekst på 2,1 prosent fra samme periode i 2017.

I 2018 var det verdivekst i den norske meierivirksomheten, men det var negativ volumutvikling sammenlignet med 2017. Iskremvirksomheten hadde derimot en god salgsutvikling, og salget av Jarlsberg økte i det internasjonale markedet i 2018.

Ikke fornøyd

-Vi er ikke fornøyd med volumutviklingen i Tine, derfor ser vi på mange tiltak innen innovasjon og salg som skal snu dette. Vi er gode på mye, men må bli enda bedre til å utvikle treffsikre produkter og konsepter som er i tråd med hva kunder og forbrukere ønsker av oss. Dette blir prioritet nummer én for alle medarbeidere fremover, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland.

Annonse

Etterbetaling på 57 øre pr.liter

Driftsresultatet ble også negativt påvirket av økte energi -og drivstoff priser, nedskrivning av anleggsmidler, høy melkeinngang, redusert eksportstøtte og svakere norsk krone. Dette ble delvis motsvart av lavere pensjonskostnader samt lavere svinnkostnader.

Styret i Tine vil i årsmøtet innstille på en etterbetaling på 57 øre pr. liter levert melk i 2018. Det utgjør i gjennomsnitt en utbetaling på 103 000 kroner. Samlet melkepris for 2018 blir 5,73, en økning på 11 øre fra 2017.

Neste artikkel

Slik vil partene redusere melkeproduksjonen