Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vegard Nils Smenes er ny styreleder i Geno

Smenes er tidenes yngste styreleder i samvirkeselskapet.

Vegard NIls Smenes (t.h.) tar  over som styreleder etter Jan Ole Melby. Adm.dir. Kristin Malonæs mellom de to. (Foto: Turi Nordengen)
Vegard NIls Smenes (t.h.) tar over som styreleder etter Jan Ole Melby. Adm.dir. Kristin Malonæs mellom de to. (Foto: Turi Nordengen)

Vegard Nils Smenes (34 år), fra Averøy i Møre og Romsdal er valgt til ny styreleder i Geno. Anne Margrethe Solheim Stormo, fra Reipå i Nordland, er gjenvalgt som nestleder, skriver Geno i en pressemelding.

Geno driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. Selskapet distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.

Valgt inn i 2020

Vegard Nils Smenes ble første gang valgt inn i styret i Geno i 2020. Han har også erfaring fra styreverv i Bondelaget, både lokalt og i fylkesstyret.

Han har vært produsentlagsleder siden 2015, rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Smenes har også deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Nye styremedlemmer

Annonse

Fra område øst har Gunn Randi Finstad, Rendalen kommet inn som nytt styremedlem øst. Det ble holdt supplerende valg for midt, i og med at Vegard Smenes, som var sittende styremedlem fra midt, ble innstilt som styreleder. Her ble Oddvar Mikkelsen innstilt fra valgkomiteen.

I tillegg kom det inn benkeforslag på Ola Kvendset. Da første votering førte til stemmelikhet mellom kandidatene, måtte det kjøres en ekstra votering uten mulighet for blanke stemmer. Det var til slutt Oddvar Mikkelsen, fra Kvanne i Møre og Romsdal, som ble valgt med 21 mot 18 stemmer.

Ole Magnar Undheim, fra Brusand i Rogaland, er gjenvalgt fra område sørvest.

Alle styremedlemmer er valgt for to år, bortsett fra Oddvar Mikkelsen som er valgt for ett år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.

Det var også en god debatt knyttet til årsberetning og regnskap, som fungerte ryddig og greit digitalt, skriver Geno. Årsmøtet ble godt ledet av møteleder Nina Engelbrektson.

Neste artikkel

Vegard Smenes er tidenes yngste Geno-leder