Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vannet i norske innsjøer er blitt brunere

Men vannet er mindre surt og er generelt mindre forurenset av tungmetaller enn for 25 år siden.

Bedre luftkvalitet virker også inn på vannkvaliteten. Bildet viser Vinstervatnet i Øystre Slidre. (Foto: Linda Sunde)
Bedre luftkvalitet virker også inn på vannkvaliteten. Bildet viser Vinstervatnet i Øystre Slidre. (Foto: Linda Sunde)

Forskere gjort opp en ny status for hvordan det står til med innsjøene i vårt langstrakte land. Hovedinntrykket er at det står bra til – men at det er store forskjeller i vannkvalitet siden 90-tallet. Det mest iøynefallende, er at vannet er blitt brunere, skriver Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– I 2019 ble det gjennomført en undersøkelse av tusen utvalgte innsjøer over hele landet. Da var det 25 år siden forrige gang. Målet var å få et representativt «øyeblikksbilde» av kjemisk vannkvalitet i Norge og hvordan den har endret seg siden 1995, da vi gjorde en lignende undersøkelse, sier Øyvind Garmo i NIVA.

Vannet er mindre surt, har mindre nitrat og er generelt mindre forurenset av tungmetaller enn det som var situasjonen for 25 år siden, viser resultatene til NIVA.

Tusensjøersundersøkelsen

Undersøkelsen, gjerne kalt tusensjøersundersøkelsen, ble gjennomført på oppdrag fra Miljødirektoratet og er den mest omfattende i sitt slag i Norge.

Prøvene skulle helst tas sent på høsten, før isen la seg. Helikopter ble brukt for å rekke over alle vannene.

Annonse

Bedre luftkvalitet

Den største positive endringen for norsk natur siden 1990-tallet, er at luftforurensingen er kraftig redusert. Trolig kan vi takke internasjonale avtaler om reduserte svovelutslipp til atmosfæren for dette.

Bedre luftkvalitet virker også inn på vannkvaliteten, skriver NIVA.

– Vi visste på forhånd at det har vært store endringer i mange viktige miljøfaktorer. Sur nedbør har gått kraftig tilbake og er nå nede på nivåer vi hadde rundt 1920-tallet. Utslipp av giftige tungmetaller som bly og kadmium til miljøet er redusert. Det er gledelig at vi nå ser at dette slår ut for helsetilstanden av innsjøer over hele Norge, sier Garmo.

Mer humus

At landets innsjøer generelt er blitt brunere, henger faktisk sammen med at luften er renere. En årsak til den økte fargingen av vann, skyldes nemlig reduksjonen i sur nedbør – et miljøproblem som tidligere truet både fisk og skog.

– Mindre sur nedbør har gjort sitt til at mer oppløst organisk materiale, det vi kaller humus, har havnet i vannet i disse områdene. Dette fører til at vannet blir brunere, forklarer NIVA-forsker Heleen de Wit.

Neste artikkel

Dette er definert som bekk