Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utenlandske arbeidere får forlenget oppholdstilatelse

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med en endring i utlendingsforskriften. Endringen vil gjøre at utenlandske arbeidere, som allerede er i Norge, kan få forlenget oppholdstillatelse.

Endringen i utlendingsforskriften skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg her i mer enn seks måneder sammenhengende. Bildet er fra salatproduksjon i Lier. (Foto: Karl Erik Berge)
Endringen i utlendingsforskriften skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg her i mer enn seks måneder sammenhengende. Bildet er fra salatproduksjon i Lier. (Foto: Karl Erik Berge)

Det er Landbruks- og matdepartementet som skriver dette på sine nettsider.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener dette er et viktig grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren.

Mange, som allerede arbeider i grøntnæringa her i landet, får nå fortsette å arbeide.

Annonse

– Det er bra at denne viktige brikken nå faller på plass, noe vi har jobbet for. Det er mange som hvert år kommer til næringa fra utlandet, og bidrar med verdifull kompetanse. Behovet er stort, og dette vil avhjelpe en akutt situasjon for mange bønder, sier Bartnes til bondelaget.no.

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som arbeider med en endring i utlendingsforskriften. Det vil berøre flere hundre arbeidstakere som allerede er i jobb.

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringa og flere departementer for å finne gode løsninger. Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så har vi ingen tid å miste, sier Bollestad.

Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

Må finne løsninger raskt

Landbruket står ved inngangen til en ny sesong, som er den mest arbeidsintensive tida.

Når det er restriksjoner på reising grunnet koronaviruset, skaper dette store utfordringer for landbruket.

– Vi må jobbe for å bruke de ressursene vi har i landet. Vi kan tilby arbeidsplasser i en vanskelig situasjon for svært mange, og trenger løsninger raskt for å sikre landbruket nok og kompetent arbeidskraft, sier Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn