Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utbrudd av yersiniose

Så langt er det påvist smitte hos 15 personer som er bosatt i flere ulike fylker i Norge. Pasientene er mellom 16 og 54 år og de fleste er kvinner. De smittede er bosatt i ulike deler av landet.

Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 15 personene og alle prøvene er tatt i løpet av siste uken i april og den første halvannen uke i mai 2021, skriver Veterinærinstituttet.

– Veterinærinstituttet bistår i oppklaringen av slike utbrudd og er forberedt på å analysere prøver, hvis det blir aktuelt. Det er en del av rollen vår som referanselaboratorium for denne bakterien i matprodukter, sier seniorforsker Gro Skøien Johannessen som jobber med matbakteriologi og mattrygghet ved Veterinærinstituttet.

Yersiniose er en infeksjon som skyldes bakterien Yersinia enterocolitica. De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, vanligvis av 1–3 ukers varighet. Reservoaret for bakterien er først og fremst gris. Hund og katt kan også være bærere av bakterien.

Annonse

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann.

Hvert år meldes det vanligvis mellom 40–80 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smitte innenlands. Flere utbrudd av yersiniose har blitt etterforsket de siste årene. Mistenkt smittekilde i de ulike utbruddene har blant annet vært sylte laget av svin og ulike salatprodukter, som importerte ferdig vaskede bladsalater.

Fakta

Yersinia enterocolitica er en bakterie som kan forårsake mage-tarminfeksjon, yersiniose, hos mennesker. Bakterien forekommer i tarmen både hos husdyr, særlig gris, og ville dyr.

Neste artikkel

Nytt tilfelle av afrikansk svinepest i Tyskland