Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

USAs høyesterett forkaster glyfosat-anke

USAs høyesterett avviser en anke fra Roundup-produsentene, som forsøker å stanse flere tusen søksmål der det hevdes at middelet er kreftfremkallende.

Domstolen gir ingen forklaring på hvorfor de ikke vil behandle anken fra tyske Bayer, som eier Roundup-produsenten Monsanto. (Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen)
Domstolen gir ingen forklaring på hvorfor de ikke vil behandle anken fra tyske Bayer, som eier Roundup-produsenten Monsanto. (Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen)

Avgjørelsen betyr konkret at kjennelsen fra California, der en eldre mann ble tilkjent 25 millioner dollar i erstatning fra Monsanto, blir stående.

Mannen hadde sprayet eiendommen sin med Roundup i 25 år og fikk medhold av en jury i påstanden om at ugrasmiddelet bidro til at han fikk kreft.

15 milliarder dollar

Beslutningen fra USAs høyesterett er et stort nederlag for Bayer, som har satt av til sammen nesten 15 milliarder dollar til å håndtere en bølge med søksmål knyttet til Roundup i USA.

Bayer avviser å ha gjort noe galt og viser til forskningsstudier og rapporter fra offentlige tilsynsorganer som viser at glyfosat er trygt.

– Selskapet mener at beslutningen undergraver bedrifters evne til å stole på offisielle handlinger tatt av ekspertdrevne tilsynsorganer, sier Bayer i en uttalelse.

Den amerikanske miljøetaten EPA sier på sine nettsider at det er «ingen bevis for at glyfosat forårsaker kreft hos mennesker».

Annonse

Glyfosat ble i 2015 klassifisert som et «sannsynlig karsinogen» – det vil si kreftfremkallende stoff – av IARC , som er Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale byrå for kreftforskning.

Ulike utfall av rettsoppgjør

En rekke rettsoppgjør om Roundup i USA har endt med ulike utfall. Fredag avviste en føderal ankedomstol EPAs vurdering fra 2020 om at glyfosat ikke utgjør noen alvorlig helserisiko og sannsynligvis ikke er kreftfremkallende.

Domstolen har beordret EPA til å revurdere sine funn.

Samtidig har Bayer vunnet fire rettssaker på delstatsnivå mot personer som hevdet de fikk kreft som følge av Roundup-bruk. Den siste kjennelsen i favør av konsernet kom i forrige uke i Oregon.

Mest brukt

Glyfosat er den mest brukte plantegiften i verden. EUs kjemikaliebyrå ECHA opprettholdt senest i mai i år sin konklusjon om at det ikke er berettiget å klassifisere glyfosat som et karsinogen.

Det multinasjonale industrikonsernet Bayer har virksomhet innen blant annet legemidler, landbruksprodukter og bioteknologi. Bayer kjøpte Monsanto i 2018 og sier de har løst rundt 107 000 av totalt 138 000 saker knyttet til glyfosat.

Bayer har varslet at de vil fase ut glyfosat i ugrasmidler til privatkunder i USA i 2023. Produkter med glyfosat vil fortsatt være tilgjengelig for næringslivs- og landbrukskunder. (NTB-AFP-AP)

Neste artikkel

USAs høyesterett forkaster glyfosat-anke