Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Unike prionstammer bekreftet hos hjortedyr i Norge

Informasjonen ha stor betydning for hvordan vi skal forvalte sjukdommen hos hjortedyra, mener prionforsker.

Skrantesjuke har vært påvist hos reinsdyr, elger og én hjort i Norge, Sverige og Finland. Resultatene til Veterinærinstituttet viser at det eksisterer variasjon med ulike stammer av CWD-prioner hos hjortedyr. (Foto: Mattilsynet)
Skrantesjuke har vært påvist hos reinsdyr, elger og én hjort i Norge, Sverige og Finland. Resultatene til Veterinærinstituttet viser at det eksisterer variasjon med ulike stammer av CWD-prioner hos hjortedyr. (Foto: Mattilsynet)

Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsjukdom som sprer seg sakte, men ukontrollert over det nordamerikanske kontinentet.

Sjukdommen, skrantesjuke på norsk, har siden 2016 vært påvist hos reinsdyr, elger og én hjort i Norge, Sverige og Finland.

Prionene som er påvist hos norsk elg ble i 2018 beskrevet som hittil ukjente typer. Konklusjonen av studien, som nå er publisert i annerkjente tidsskriftet, bekrefter tidligere konklusjoner, skriver Veterinærinstituttet.

I tillegg vises at prionene funnet hos norsk villrein ikke er identiske med tilsvarende hos nordamerikanske hjortedyr, på tross av at de tidligere ikke lot seg skille med andre metoder.

Annonse

Brukte klatremus

Karakteriseringen og sammenligningen av prionene var mulig takket være smitteoverføring fra hjortedyr i Norge til klatremus. Dette er en art som er lett mottakelig for prionsjukdommer og derfor egner seg godt til slike studier. Resultatene viser at det hos hjortedyr eksisterer variasjon med ulike stammer av CWD-prioner.

– Siden disse tidligere ikke har vært karakterisert, kan informasjonen ha stor betydning for hvordan vi skal forvalte sjukdommen hos hjortedyra. Særlig gjelder det stammene hos elg, som ser ut til å spre seg ulikt den som sees hos villrein. Med nye stammer følger også spørsmål om disse kan representere helserisiko for oss mennesker, sier Sylvie Benestad, prionforsker ved Veterinærinstituttet.

Når det kommer til fininndeling og klassifisering av ulike prionstammer, er poding i klatremus, sammen med genmodifiserte mus, de viktigste verktøyene.

Neste artikkel

Færre dyrekrimsaker henlegges