Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulverettsaken slipper inn for Høyesterett

Ulverettssaken, hvor Norges Bondelag, Norskog og Norges Skogeierforbund er partshjelpere, slipper inn for Høyesterett i sin helhet, melder Bondelaget.

– Denne saken er svært viktig fordi den vil avgjøre om vi kan regulere ulv ned mot bestandsmålet, sier Erling Aas-Eng. (Foto: Hedmark Bondelag)
– Denne saken er svært viktig fordi den vil avgjøre om vi kan regulere ulv ned mot bestandsmålet, sier Erling Aas-Eng. (Foto: Hedmark Bondelag)

I slutten av januar kom Borgarting lagmannsrett til at to vedtak fra 2017, om lisensfelling av ulvene i Julussa- og Osdalenrevirene, er ugyldige.

Det var WWF som hadde brakt Klima- og miljødepartementets vedtatte lisensfellingskvoter for retten. Organisasjonen tapte først i tingretten, men fikk i hovedsak medhold i lagmannsretten.

Staten, ved Klima- og miljødepartementet, bestemt seg for å anke dommen i Borgarting lagmannsrett til Høyesterett.

For å få fremmet en anke til Høyesterett over en dom av lagmannsretten, trengs det samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg.

Avgjørende betydning

– Denne saken er svært viktig fordi den vil avgjøre om vi kan regulere ulv ned mot bestandsmålet av hensyn til befolkning og næringsinteresser. Blir dommen stående, vil det bli en strengere praksis med tanke på å kunne ta ut ulv, sier Erling Aas-Eng, styremedlem i Bondelaget.

Annonse

Karoline Hustad, advokat i Bondelaget, mener det er svært positivt at Høyesterett nå har akseptert behandling av saken.

– Dette betyr at vi vil få viktige avklaringer av forståelsen av naturmangfoldloven paragraf 18 c, og hva som utgjør en “offentlig interesse av vesentlig betydning”. Det er også viktig for å få avklart hvilke krav som kan stilles til den konkrete begrunnelsen når bestemmelsen skal tas i bruk, sier Hustad.

– Flere uavklarte spørsmål

Bondelagsadvokaten håper Høyesterett vil komme til samme konklusjon som Oslo tingrett. Tingretten la til grunn at vedtakene saken gjelder var gyldig.

– Lagmannsrettens avgjørelse etterlater flere uavklarte spørsmål, og vil gjøre det mer komplisert å ta stilling til når ulv kan tas ut. Derfor er det svært positivt at Høyesterett nå har akseptert behandling av saken, sier Hustad.

WWF har også anket

WWF har anket punktet om vedtaket som ikke ble kjent ugyldig.

– Det er en kompleks sak, med mange viktige rettslige prinsipper som bør avklares. Det handler ikke bare om ulv, men tolkning av naturmangfoldloven og naturens rettssikkerhet. Det vil få betydning for alle truede dyrearter og truet natur i Norge. Derfor er det bra å få en ordentlig gjennomgang i Høyesterett, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF til Nationen.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn