Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvejegerne presser på for jakt

– Departementet ville vite om ulvene tilhørte de to flokkene. Nå har de fått svar, og det bør ikke drøye mer med bekreftelsen, mener Knut Arne Gjems.

Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark. (Foto: Benjamin Hernes Vogl)
Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark. (Foto: Benjamin Hernes Vogl)

Da Ola Elvestuen (V) overtok klima- og miljødepartementet etter Vidar Helgesen (H), lå det inne søknad om å felle resten av ulvene i Julussa- og Osdalsrevirene. De to flokkene er vedtatt tatt ut, og da jegerne fant flere ulv enn forvaltningen la til grunn ba de om flere fellingstillatelser for å fullføre jakten. Mandag denne uka kom bekreftelsen på at det var ulv igjen etter begge flokkene, men det er stadig ikke kommet noen beslutning om videre jakt. Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, skjønner ikke hvorfor det drøyer.

– Vi har presset på departementet, og sendte en henvendelse for å spørre hvor saken står. De ventet på svar om ulvene, og nå er det det kommet for fire av dem, sier Gjems.

Fant flere spor

For tre av dyrene som nå befinner seg i revirene kom svaret allerede mandag: I Julussa-reviret er det tispe på halvannet år fra Julussa-flokken igjen, og går sammen med en invandret halvannet år gammel hannulv fra Juvberg-flokken. I Osdalsreviret ble det bekreftet at det er igjen en årshvalp.

I går kunne Norsk institutt for naturforskning fortelle at det også er en årshvalp fra Julussa-flokken igjen i det reviret. Dette er dyr som er bekreftet ved DNA-analyse, og Gjems mener det trolig er flere ulv igjen i Osdalsreviret.

– Det ble funnet spor etter to senest i går. Det ble funnet av jegere som bor i området, sier Gjems.

Klare til jakt

Mellom 50 og 100 jegere deltok i jakten på hver av de to flokkene. Gjems sier det heller ikke skal være vanskelig å få jegere med på mer ulvejakt, dersom fellingstillatelsene kommer.

– Det er ikke noe problem, vi er klare til å gjennomføre vedtaket. Det er klart det har en kostnad, for vi må holde veier brøytet for å kunne komme inn i jaktområdene dersom det kommer vedtak. Vi synes de har drøyd det lenge nok, det er viktig for tilliten at det kommer et vedtak snart, sier Gjems.

Også Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, mener vedtaket bør komme raskt.

– Nå er det bekreftet at det er ulv igjen, og da er det ikke mye å lure på. Vedtaket var at flokkene skal tas ut, da er det bare å effektuere det. Nemndenes vedtak er gjeldende rovviltpolitikk, det kan ikke være noe å bruke mye tid på. Jeg forutsetter at det som er bestemt blir fulgt opp, sier Frogner.

Stort sett utenfor sona

Annonse

Fellingsperioden i det opprinnelige vedtaket om 16 ulv går ut 15. februar, og Elvestuen har lovet avklaring i god tid innen det.

– Det er klart at hvis vi skal jakte i hele område, så begynner det å haste litt. 97-98 prosent av disse revirene ligger utenfor, og der er jakttiden slutt 31. mars, sier Gjems.

– Vi er helt avhengig av sporingsforhold, at det er forholdsvis fersk sporsnø. Jakta gikk ganske effektivt. Det viser at vanlige jegere kan gjøre dette på en både effektiv og human måte så fremt vi har gode sporingsforhold. Det er mye snø i området, og på slutten av sesongen kan det bli skare og vanskelig å finne spor, sier Gjems videre.

Fordele byrder

Han mener beslutningen om vedtak er viktig for at det skal være tillit til ulvepolitikken.

– Bakgrunnen for at vi mener det er så viktig er blant annet jakthunder, spesielt Osdalsflokken har vært spesialister på å ta jakthunder. Da er det farlig å slippe hundene. For at vi skal få en byrdefordeling av ulven så er det viktig at disse revirene blir tømt. Hvis ikke er belastningen tilbake allerede til høsten, om det blir ny yngling.

Hannen som har vandret inn fra Juvberget kommer ikke fra de to flokkene som er vedtatt felt. Einar Frogner i Bondelaget mener likevel både den og andre ulv i revirene bør tas ut.

– Det er ikke noe mål at det skal etablere seg nye ulv i området, og da tilsier sunn fornuft at de ulvene som er i revirene skal tas ut, sier Frogner.

Fortsatt ingen avklaring

Bondebladet har vært i kontakt med klima og miljødepartementet både i går og idag. På spørsmål om behandling av søknaden om fellingstillatelse, hvorfor behandlingen tar tid og om regjeringens ulvepolitikk har flyttet seg fikk vi følgende svar fra statssekretær Atle Hamar (V):

"Regjeringens rovdyrpolitikk følger fortsatt rammene i naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og de vedtak Stortinget har fattet. Når det gjelder ulveaktiviteten i Julussa- og Osdalsreviret mottok vi de siste DNA-resultatene i dag (25/1). Analysene viser at det nå er fire ulver innenfor områdene benyttet av Julussaflokken og Osdalsflokken. Tre av ulvene har sin opprinnelse i disse flokkene, mens den fjerde ulven har vandret inn fra Juvbergsreviret. Jeg gjør nå nye vurderinger med bakgrunn i den informasjon som er kommet inn, og tar sikte på en avklaring i god tid før 15. februar da fellingsperioden i det opprinnelige vedtaket utløper."

Neste artikkel

Mener staten er for vag om ulvebelastning