Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvedom til Høyesterett

Statens anke over dommen om felling av ulv innenfor ulvesonen skal behandles av Høyesterett. I juni tapte staten for andre gang i lagmannsretten.

Både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ble staten domfelt for å ha vedtatt felling av seks ulver i Letjenna-reviret, som ligger innenfor ulvesonen

– Jeg er ikke enig i konklusjonen i lagmannsretten om at vedtaket er ugyldig. Saken reiser i tillegg prinsipielle og viktige spørsmål om forvaltning av ulv som det er viktig at vi får en endelig avklaring på. Jeg mener derfor at denne saken bør bli vurdert av den høyeste rettsinstansen vår, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB, da staten varslet at dommen ville bli anket.

Jakten på Letjenna-ulvene var omstridt fordi de altså holdt til innenfor ulvesonen. Her skal ulvene ha spesielt vern, og terskelen for å skyte dem skal være høy.

Annonse

Rovvilt-ansvarlig i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, har også kommentert ankesaken.

– Vi har hele veien vært tydelig på at dommen avviker sterkt fra Stortingets føringer for forvaltningen av ulv. Vi er også urolige for at det vil føre til en økning av konfliktnivået. I Bondelaget har vi solid kompetanse, og ikke minst kjennskap til hvor belastende det er for befolkning og næringsliv i og i nærheten av ulvesonen. Vi er klare for å bidra som partshjelp når vi nå skal få en endelig avklaring fra Høyesterett, sier Aas-Eng.

Neste artikkel

Staten har brukt 5,7 millioner på tiltak og erstatning: – Nå mener vi at nok er nok