Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

TYR: -Velg en seriøs strømleverandør

Avlsorganisasjonen TYR tar til motmæle mot reklamekampanjen til strømleverandøren Fortum

Styreleder i TYR, Erling Gresseth mener strømleverandøren Fortum driver desinformasjon med sin reklamekampanje for strøm. - De burde satt seg inn helheten før de henger ut en hel næring, sier Gresseth.
Styreleder i TYR, Erling Gresseth mener strømleverandøren Fortum driver desinformasjon med sin reklamekampanje for strøm. - De burde satt seg inn helheten før de henger ut en hel næring, sier Gresseth.

Gjennom annonser tilbydde strømleverandøren Fortum denne våren rimeligere strøm til kunder som kutter ut biffen. Styreleder i TYR, Erling Gresseth mener budskapet er en enkel framstilling om at biff er klimaversting, og at kampanjen vitner om at Fortum ikke vet hva de snakker om.

Gresseth sier i en pressemelding som er formidlet gjennom NTB at kampanjen til Fortum oppfordret til tiltak som skal redusere klimautslippene. Mindre matsvinn og redusert bilbruk er god ideer som alle kan bidra til, men han spør seg hvorfor en næring skal henges ut blant disse tiltakene?

– Fortum lever av å selge strøm, og det er vel derfor de ikke fokuserer på energiforbruk til unødvendig luksus? Det finnes mange områder som det kan jobbes med, før en skal ramme storfekjøttprodusentene på denne måten, skriver Gresseth.

Styrelederen poengterer i meldingen at vi i dag et stort underskudd på storfekjøtt i Norge, og at det må importeres nærmere 20.000 tonn storfekjøtt fra andre land i verden.

– Dette tilsvarer over 60.000 storfe som kunne utnyttet ressurser som er tilgjengelig i Norge. Alternativene er ofte at arealet blir liggende brakk med de utfordringer det medfører i forhold til fraflytting og gjengroing. I stedet importerer vi kjøtt fra andre deler av verden som har et betydelig større klimaavtrykk enn det vi har i Norge, skriver Gresseth.

Annonse

I pressemeldingen står det videre:

– Konsumet av kjøtt som øker er i stor grad er basert på importerte fôrvarer. Poenget er ikke å sette næringer opp mot hverandre, men det er viktig at forbrukerne ser klimautfordringene i et større perspektiv. Her driver Fortum desinformasjon med sin kampanje.

– Fortum viser til anbefalingene fra FNs klimapanel. Dette er forpliktelser som vi skal følge opp, men en må se på produksjonsgrunnlaget og ressursene vi har. Vi kan ikke dyrke korn og grønnsaker i hele Norge, og vi må alternativt sikre vårt plantebaserte kosthold fra andre deler av verden. Vi må derfor bidra til kortreist mat til Norges befolkning gjennom å utnytte de ressursene vi har. Da bidrar vi til å redusere den enorme transporten av mat og råvarer med de klimautslipp dette medfører.

TYR mener dette er helhetsbilde Fortum burde satt seg inn i før de henger ut norske storfekjøttprodusenter som hver dag jobber for å gjøre sin produksjon mest mulig bærekraftig.

Ønsker du å lære mer regnemetoden som ga opphav til kjøttkutt for klima, anbefaler vi denne artikkelen fra fagbladet Norsk Landbruk:

Neste artikkel

Storfeprogram: Bedre dyrevelferd og dokumentasjon er målet