Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror på mer slagkraft etter sammenslåing

Agder og Trøndelag ble nye fylkesbondelag fra årsskiftet, og Innlandet følger etter i mars. Men flere fylkeslag vil vente med sammenslåing.

Knut Erik Ulltveit, ammekubonde og ny fylkesleder i Aust-Agder. Er også varaordfører for Senterpartiet i Gjerstad, hvor gården ligger. Har charolais, i ferd med å bygge opp besetningen. Bildene er tatt på gården Ulltveit.
Knut Erik Ulltveit, ammekubonde og ny fylkesleder i Aust-Agder. Er også varaordfører for Senterpartiet i Gjerstad, hvor gården ligger. Har charolais, i ferd med å bygge opp besetningen. Bildene er tatt på gården Ulltveit.

Bondelagene i Agder og Trøndelag var først ute med å følge de nye fylkesgrensene. I Trøndelag er Kari Åker valgt til fylkesleder, mens Knut Erik Ulltveit leder Agder Bondelag. Hedmark og Oppland vil vedta å slå seg sammen til Innlandet Bondelag og velge felles leder på årsmøtet i mars.

Norges Bondelag har årsmøtevedtak om at fylkessammenslåingene skal være gjennomført innen 1. april 2022. Fylkeslagene i Vestland jobber med saken, og har planlagt sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane fra våren 2021.

I det nye fylket Vestfold og Telemark vil de to fylkeslagene vente så lenge som mulig før de slår seg sammen.

I Viken vil fylkeslagene i Akershus, Buskerud og Østfold vente til etter stortingsvalget i 2021 med å avgjøre spørsmålet om sammenslåing. Bakgrunnen er at det politiske flertallet i fylket har sagt at de ønsker å avvikle Viken. Også fylkeslagene i Troms og Finnmark vil avvente neste stortingsvalg.

Ny vurdering i 2022

Sammenslåing av fylkesbondelag er blitt utredet av et eget utvalg, og saken er behandlet i styret, representantskapet og årsmøtet i Norges Bondelag. Organisasjonssjef Astrid Solberg sier at spørsmålet har vært arbeidskrevende, men med en konstruktiv tilnærming. Solberg opplyser at det ligger fast som en forutsetning at alle fylkeskontorer skal bestå, og at ingen ansatte skal miste jobben.

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok i 2019 at sammensetningen av representantskapet ikke endres nå. Det innebærer 18 medlemmer, én representant fra hvert av nåværende fylkeslag. Endret sammensetning av representantskapet skal tas opp til ny vurdering innen årsmøtet i 2022. På bakgrunn av årsmøtevedtaket regner Astrid Solberg med at det blir en gjennomgang av organisasjonen i 2022.

Agder-fylkene har hatt felles bondelagskontor i mange år, og Finn Aasheim fortsetter som organisasjonssjef. I Trøndelag er Ailin Wigelius organisasjonssjef for det nye storfylket, og i Innlandet er det avklart at Margrete Nøkleby blir organisasjonssjef.

Prioriterer lokallagene

Agder var aller først ute med vedtak om sammenslåing, og fylkesleder Knut Erik Ulltveit vil legge stor vekt på arbeidet mot lokallagene.

– Vi må minske avstanden, og få mer aktivitet i lokallag hvor det ikke skjer så mye. Slik bygger vi et sterkere bondelag. Vi vil også jobbe enda mer mot politikere på alle plan, sier Ulltveit, og legger til at for administrasjonen blir det en omstilling å forholde seg til ett styre.

Annonse

Mer slagkraft

– Hva er oppsiden?

– Jeg gleder meg til å bli kjent med flere mennesker og jobbe for hele Agder. Et større fylkeslag blir også mer slagkraftig mot Norges Bondelag sentralt, med større gjennomslag i jordbruksforhandlingene og andre viktige saker for Agder, sier lederen i Agder Bondelag.

Når det gjelder utfordringer blir det et større nedslagsfelt, og fylkeslederen regner med å bruke mer tid på bondelagsarbeidet. Nestlederen får også en større rolle.

Ulltveit tror ikke det blir verre å rekruttere tillitsvalgte i det sammenslåtte fylkeslaget.

– Her er det overkommelige avstander. Vi når overalt med bil, Agder er ikke som Finnmark, sier han.

Utvider styret

Den første lederen i Trøndelag Bondelag, Kari Åker, sier at det blir kjempeviktig å håndtere den store medlemsmassen så alle føler seg sett.

– Vi skal gjøre en best mulig jobb for den trønderske bonden. Være til stede for alle medlemmene, og evne å ta opp problemstillingene de er opptatt av. Fordi laget blir større har vi tatt noen grep, og bl.a. utvidet styret fra sju til ni medlemmer for å betjene dagens medlemsmasse, og forhåpentligvis en større medlemsmasse i framtida.

– Fallgruva er at ikke alle i en stor medlemsmasse føler seg godt sett. Vi må forholde oss til flere produksjoner, utfordringer og problemstillinger, men ingen må falle mellom to stoler, sier Åker.

Avstander en tilvenning

– Vil det bli vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte i et større fylkeslag?

– Alle skal kunne være tillitsvalgte, uavhengig av hvor i fylket de bor. Avstander er en tilvenningsprosess, og kanskje vil vi gjøre noen tilpasninger. Men Trøndelag Bondelag skal absolutt ikke sentralisere seg, slår Kari Åker fast.

Trøndelag Bondelag skal fortsatt ha kontorer i Steinkjer og Trondheim, men én organisasjonssjef i Steinkjer.

Neste artikkel

Bondelaget venter med kostnadsanslag