Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trondheimspar er årets Askeladd

Marie Guttulsrød Stavnes og Lars Olav Stavnes er inne i sitt femte driftsår med andelslandbruk. Paret har fått til imponerende mye aktivitet på flere fronter.

Årets Askeladd: Lars Olav Stavnes og Marie Guttulsrød Stavnes driver andelslandbruk, skolehage, korn- og melproduksjon, gårdsbutikk og kafé. Her under prisutdelingen med bondelagsleder Bjørn Gimming til venstre og Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt Bank, til høyre. (Foto: Bondelaget)
Årets Askeladd: Lars Olav Stavnes og Marie Guttulsrød Stavnes driver andelslandbruk, skolehage, korn- og melproduksjon, gårdsbutikk og kafé. Her under prisutdelingen med bondelagsleder Bjørn Gimming til venstre og Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt Bank, til høyre. (Foto: Bondelaget)

På gården Reppe Søndre i Trondheim inviterer de forbrukerne inn på gården, tunet og i åkeren for å øke kunnskapen og engasjementet om norsk matproduksjon, skriver Bondelaget i en pressemelding.

– I et involverende bynært landbruk vil vi synliggjøre viktigheten av norsk matproduksjon, sier Askeladdvinner og bonde Lars Olav Stavnes (37).

Det er urovekkende hvor lite kunnskap folk har om norsk matproduksjon, mener Stavnes.

– For eksempel hvor sårbar den er for sesongvariasjon, vær og klima. Dette er kunnskap bonden tar for gitt, men veldig mange ikke kjenner til. Dette er blant de viktigste tingene jeg ønsker å formidle til menneskene rundt oss, sier en entusiastisk og glad Askeladdvinner.

Askeladdprisen 2022 på 50 000 kroner ble delt ut under Norges Bondelag sitt årsmøte på Lillehammer. Nytt i år er at øvre aldersgrensen på 35 år for å søke er fjernet – kreativitet og pågangsmot er ikke begrenset av alder.

Fra ubåt til gårdsdrift

I 2017 tok Lars Olav Stavnes over barndomsgården like utenfor Trondheim sentrum etter å ha gjennomført elektrikerutdanning, og videre befals- og offisersutdanning i Sjøforsvaret, de siste fem årene i Ubåtvåpenet.

– Jeg er veldig glad i mennesker, men da jeg overtok gården var det stort sett bare meg her. Å få forbrukerne inn på tunet var en sterk inspirasjon til å prøve å gjøre noe mer med produksjonen, sier bonden, som i dag jobber fulltid på gården.

Sammen med kona Marie Guttulsrød Stavnes driver han andelslandbruk, skolehage, korn- og melproduksjon med egen mølle, og en gårdsbutikk og kafé i samarbeid med integreringsorganisasjonen Dype Røtter.

– Gårdsdriften har utviklet seg steg for steg. Gjennom andelslandbruket erfarte vi hvordan det å ha folk som dyrker jorden sammen skaper en arena for å dele kunnskap. Det bygget vi videre på i arbeidet med skolebarn og flyktninger der bindeleddet er matproduksjon, forteller Stavnes.

Allsidig drift

Juryleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag trekker fram allsidigheten i gårdsdrifta.

– Med et inkluderende miljø og allsidig produksjon ønsker kandidaten å involvere og inkludere byens befolkning i matproduksjon. Årets vinner har tatt alle tre bærebjelkene for bærekraft inn i sin drift – både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft, sier Gimming.

Juryen har også vektlagt i hvilken grad kandidatene tar i bruk ressursene på egen gård. Nettopp det gjør årets vinner. Den store aktiviteten som har blitt skapt siden oppstarten imponerte juryen.

– Reppe Søndre er inne i sitt femte driftsår med andelslandbruk, og har siden de overtok i 2017 fått til imponerende mye aktivitet på flere fronter. Begge to har skaffet seg et levebrød på gården i kombinasjonen matproduksjon/servicenæring via formidling, kommunikasjon, inkludering og bærekraft. Dette er mennesker som evner å se nye muligheter, sier Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt Bank.

Neste artikkel

Antall dyr avgjør i stor grad statistisk klimautslipp fra jordbruket