Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tre av fem omsatte gårdsbruk overdratt til familie

I alt ble 5 900 landbrukseiendommer overdratt innenfor familien i 2021.

3,1 millioner: Gjennomsnittlig kjøpesum for en bebygd landbrukseiendom omsatt i fritt salg og som skal benyttes til landbruksformål, var 3,1 millioner kroner. Illustrasjonsfoto fra Vinje: Karl Erik Berge
3,1 millioner: Gjennomsnittlig kjøpesum for en bebygd landbrukseiendom omsatt i fritt salg og som skal benyttes til landbruksformål, var 3,1 millioner kroner. Illustrasjonsfoto fra Vinje: Karl Erik Berge

Sammenlignet med året før økte antall familieoverdragelser, mens færre gårdsbruk ble solgt på det åpne markedet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av landets 180 000 landbrukseiendommer ble 9 470 overdratt til nye eiere i 2021. Av dem ble 2 530 eiendommer omsatt på det frie markedet, en nedgang på 11 prosent fra året før.

For landbrukseiendommer omsatt i kategorien gave, som stort sett omfatter familieoverdragelser, økte antall overdragelser med 15 prosent sammenlignet med 2020.

5 900 landbrukseiendommer totalt

Antall skifte- og uskifteoppgjør, som også ofte er overdragelser mellom familiemedlemmer, økte med sju prosent. I alt ble 5 900 landbrukseiendommer overdratt innenfor familien.

Ikke alle som kjøper en landbrukseiendom, skal benytte den til landbruksformål. Av alle overdragelser i 2021 var det 58 prosent som oppga at landbruk var formålet med kjøpet.

26 prosent kjøpte eiendommen til boligformål, mens 11 prosent vil benytte eiendommen som fritidsbolig.

Annonse

Snitt på 3,1 millioner

Gjennomsnittlig kjøpesum for en bebygd landbrukseiendom omsatt i fritt salg og som skal benyttes til landbruksformål, var 3,1 millioner kroner, skriver SSB.

For bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg til boligformål var gjennomsnittsprisen 3,5 millioner kroner, mens bebygde eiendommer til fritidsformål ble solgt til en gjennomsnittspris på 2,2 millioner kroner.

Store prisforskjeller

Gjennomsnittlig kjøpesum for en landbrukseiendom varierer mye fra landsdel til landsdel og fra sentrale områder til mindre sentrale strøk.

I snitt var prisen for en bebygd landbrukseiendom i fritt salg 5,8 millioner kroner i Viken og Oslo, mens snittet Nordland var 1,8 millioner kroner.

For bebygde eiendommer med landbruk som formål var gjennomsnittsprisen i fritt salg 5,3 millioner kroner i Viken og Oslo og 1,3 millioner kroner i Nordland.

Neste artikkel

Rekordstor hogst i 2022