Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trasévalg vil ramme mer enn 1000 dekar matjord

Opptil 1 400 dekar kan rammes, om ny jernbanetrasé gjennom Råde legges etter Bane Nor og kommunens ønske. Bjørn Elvestad reagerer på saksprosessen.

Bonde Bjørn Elvestad og kona reagerer skarpt på Bane Nors planer for ny jernbanetrasé - en trasé som vi lkløyve deres eiendom på langs. Foto: Øivind Lågbu / Fredriksstad Blad

Elvestad driver med korn, egg, poteter og hodekål i Råde kommune. Østfold-bonden er en av i alt 23 næringsdrivende (primært bønder) som vil bli rammet av Bane Nors ønskede, nye jernbanetrasé gjennom kommunen.

Ønsket trasé er på rundt 9 kilometer, og vil gå hardt ut over matjorda i distriktet. Den vil også gå tett innpå ekteparet bolig.

– Traseen vil kløyve eiendommen vår på langs. Men dette handler om måten hele bygda vil bli rammet på. Hele prosessen med å etablere ny jernbanetrasé gjennom Råde, ødelegger voldsomt mye, sier Bjørn Elvestad til Bondebladet.

Les også: Norsk Kylling vil ha ny fabrikk på prima matjord

Ifølge Ørmen og Onsøyfjæringens vel har Bane Nor opplyst at de trenger en anleggsbredde på 50 meter på hver side av sporet. Med en strekning på 9 kilometer, blir 900 dekar berørt.

I tillegg kommer tilføringsveiene mellom riksvei 110 og den nye traseen – veier som ifølge velet alene vil kreve 400-500 dekar.

15 minutters behandling

Harald Weel er leder i Ørmen og Onsøyfjæringens vel. Han reagerer på den lokalpolitiske behandlingen av saken – især da saken kom opp for Teknisk utvalg i Råde kommune.

– Jeg var selv tilskuer under dette møtet, og opplevde at Råde-politikerne brukte 15 minutter på å behandle en av de største sakene siden krigen. Det virket på meg som om alt var bestemt på forhånd, og det var vel også derfor de kunne avvikle møtet på så kort tid. Dette har vi protestert på, for vi opplever at det ikke har vært noen saksbehandling overhodet. Kommunen bare kjører på slik Bane Nor ønsker. Men det skal sies at tre Sp-politikere stemte imot. De har hatt sterk rygg, sier Weel.

Den raske behandlingen bekreftes av Elvestad:

– Jeg var til stede under behandlingen i Teknisk utvalg og kommunestyret i Råde. I kommunestyret ble det holdt mange innlegg, men Teknisk utvalg brukte ett kvarter på saken. Det hadde vært greit om politikerne så på flere traséalternativer, i stedet for blindt å følge Bane Nord.

Les også: Jordvernpris til Vestfold

Konsekvensutreder ett alternativ

Elvestad er provosert over Bane Nor, som har foreslått traseen, og Råde kommune – som langt på vei har gitt grønt lys. Kun Sp stemte imot da planprogrammet var oppe til behandling i Teknisk utvalg og i bystyret.

Annonse

Den politiske oppslutningen om trasévalget er stor, selv om konsekvensutredningen ikke er sluttført og kun ett alternativ konsekvensutredes – Bane Nors alternativ.

– Det gjøres nå en konsekvensutredning, men bare for én trasé. Vi har hele tiden sagt at det beste ville være å konsekvensutrede to alternativer. Råde kommune jobber med reguleringsplanen, og anleggsstart er satt til 2019. I realiteten er muligens denne saken kjørt nå, sier Elvestad.

I verste fall vil traseen legges 30-40 meter fra boligen hans. – Det gir fiere driftsulemper, samt støybelastning for verpehønsene, sier Råde-bonden.

– Hovedpoenget er likevel at Bane Nor går for ett alternativ, som tar maksimalt med dyrka mark – og at selskapet ikke er villig til å se på alternativer, før man engang har konsekvens­utredet ordentlig. Vi mener at det for eksempel er mulig å bygge tunell i fjell og skog, på det meste av denne traseen. Men det har Bane Nor avslått, sier Bjørn Elvestad.

Les også: Har laget ti bud for jordvern

Jordvern viktig, men lønnsomhet viktigst

Kommunikasjonsrådgiver Dag H. Nestegard i Bane Nor sier selskapet med sitt valgte traséalternativ bare følger opp de politiske føringene som er gitt i store samferdselsprosjekter.

– Jordvern er viktig, men det aller viktigste er at vi følger opp den beskjeden vi får fra Stortinget og regjeringen om at prosjektene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Jernbaneteknisk, fordrer kjøring med topphastighetstog (250 km/t) at det ikke er for mange svinger på strekningen. Det kan man ikke ha, når toget skal kunne kjøre fra Oslo til Halden på én time, sier Nestegard til Bondebladet.

Hva angår InterCity Råde-prosjektet, strekning Haug-Seut (se kart side 6), viser han til at både Råde og Fredrikstad kommuner har godkjent planprogrammet for prosjektet. Planprogrammet bygger igjen på godkjente kommunedelplaner.

Nå er prosjektet kommet over i reguleringsplanfasen, og da skal det klargjøres hvor sporet skal ligge i terrenget. Nestegard henviser til Bane Nors prosjektsjef for Haug-Seut, Adler Enoksen, på spørsmål om mengden matjord som kan bli omdisponert ved å legge jernbanetraseen gjennom Råde.

– At det skal være en anleggsbredde på 50 meter på hver side av sporet ut, høres mye ut. Sporet vil ikke ta så stor plass. Normalt vil det være lov å dyrke inntil gjerdet vi setter opp langs sporet. Vi har ikke oppdaterte tall som tar hensyn til justert trasé per i dag, sier Enoksen.

Les også: Mer matjord borte enn innrapportert

Hvorvidt Bane Nor har vektlagt jordvern, svarer han slik på:

– Jeg vet ikke hvor langt framme i prosessen jordvern har stått, men det er vektlagt sammen med andre forhold. Jordvern og miljøhensyn er ikke noe man kan sette en kroneverdi på. I slike prosjekter må ulike hensyn veies for og imot.

Ferdig reguleringsplan skal etter planen legges fram for politisk behandling i 2019. – Bane Nor trenger en bestilling i statsbudsjettet før de kan starte, sier Enoksen. Den lokalpolitiske prosessen i Råde kommune kritiseres av Ørmen og Onsøyfjæringens vel. Kritikken går særlig på mangelfull konsekvensutredning og en svært rask behandling i Teknisk utvalg.

Bondebladet har ikke lyktes med å få en kommentar fra verken rådmann Inger Kristin Skarpholt Fjeld, tross gjentatte forsøk, eller ordføreren.

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat