Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senker tollen på storfekjøtt fra 23. juli

Tollsatsen på hele/halve slakt av storfe settes ned til kr 24,00 per kg fra 23. juli til 26. august.

Landbruksdirektoratet senker nå tollen på storfekjøtt i fem uker pga underdekning i markedet. Foto: Shutterstock
Landbruksdirektoratet senker nå tollen på storfekjøtt i fem uker pga underdekning i markedet. Foto: Shutterstock

I sommer har dekningen av ferskt storfekjøtt så langt vært god, men fra uke 30 går den noe ned. Markedsregulator Nortura har bedt om tollnedsettelse, da norske produsenter ikke vil kunne forsyne fullt ut det markedet etterspør.

Utnyttelsen av importkvoter fra EU er så langt på 84 prosent, og det er relativt små mengder storfekjøtt på reguleringslager. Etter en helhetsvurdering av markedssituasjonen, setter Landbruksdirektoratet nå ned tollen for en periode på fem uker.

Tollnedsettelsen er basert på en forventning om at aktørene i markedet ikke avbestiller norsk vare og ikke stanser uttaket fra reguleringslager, selv om det åpnes opp for import til redusert tollsats.

Annonse

Kilde: Landbruksdirektoratet

Neste artikkel

Slik rammer Nortura-planen