Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To år uten MRSA hos svin i Norge

Det har ikke vært påvist MRSA hos svin i 2020 og i 2021. Dette kan være påvirket av innreiserestriksjonene til Norge under pandemien, mener Veterinærinstituttet.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner. Derfor er det viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)
LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner. Derfor er det viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)

– Overvåkingsprogrammet for Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) hos svin viser at vi fortsatt klarer å holde dette under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er andre året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl.

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2021 prøver fra totalt 763 besetninger.

Av disse var det 73 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer, 27 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene, og de resterende 652 var besetninger med slaktegris.

Påvirket av pandemien

Det er godt mulig at denne gode situasjonen er påvirket av pandemien, mener Urdahl.

Annonse

– Introduksjon av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker, og med mindre reiseaktivitet og restriksjoner på innreise til Norge, har dette ført til at det er lavere forekomst av MRSA hos mennesker, noe som også vises i den nasjonale statistikken fra Folkehelseinstituttet. En positiv effekt av dette er at det blir mindre smitte til gris, sier hun.

Forskeren mener vi må forvente at det kan komme nye tilfeller av MRSA hos svin nå når restriksjonene på innreise til Norge lempes på og det blir en mer normal situasjon med mer reise over landegrensene.

Meldepliktig som B-sykdom

MRSA hos gris er meldepliktig som B-sykdom. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet.

MRSA er resistente mot betalaktam antibiotika.

LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

Neste artikkel

Meiner gondolbane vil øydeleggja for villrein