Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To år uten MRSA hos svin i Norge

Det har ikke vært påvist MRSA hos svin i 2020 og i 2021. Dette kan være påvirket av innreiserestriksjonene til Norge under pandemien, mener Veterinærinstituttet.

LA-MRSA: For mennesker som allerede har svekket helse kan LA-MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. Derfor er det viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)
LA-MRSA: For mennesker som allerede har svekket helse kan LA-MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. Derfor er det viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)

– Overvåkingsprogrammet for Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) hos svin viser at vi fortsatt klarer å holde dette under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er andre året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl.

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2021 prøver fra totalt 763 besetninger.

Av disse var det 73 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer, 27 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene, og de resterende 652 var besetninger med slaktegris.

Annonse

Det er godt mulig at denne gode situasjonen er påvirket av pandemien, mener Urdahl.

– Introduksjon av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker, og med mindre reiseaktivitet og restriksjoner på innreise til Norge, har dette ført til at det er lavere forekomst av MRSA hos mennesker, noe som også vises i den nasjonale statistikken fra Folkehelseinstituttet. En positiv effekt av dette er at det blir mindre smitte til gris, sier hun.

Forskeren mener vi må forvente at det kan komme nye tilfeller av MRSA hos svin nå når restriksjonene på innreise til Norge lempes på og det blir en mer normal situasjon med mer reise over landegrensene.

Neste artikkel

Meiner gondolbane vil øydeleggja for villrein