Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tines utslippstillatelse til irsk Høyesterett

Høyesterett i Irland skal vurdere lovligheten av den nye Jarlsberg-fabrikkens utslippstillatelse.

Til Høyesterett: En østersprodusent har fått irsk Høyesterett til å vurdere lovligheten av utslippstillatelsen fra Tines anlegg i Cork. (Foto: Tine)
Til Høyesterett: En østersprodusent har fått irsk Høyesterett til å vurdere lovligheten av utslippstillatelsen fra Tines anlegg i Cork. (Foto: Tine)

Det har dukket opp nye skjær i sjøen for Tines Irlandsatsing. Det skriver avisa Nationen.

Tine har investert nærmere 830 millioner kroner i en fabrikk som skal produsere Jarlsberg til det europeiske markedet.

Oppstarten ble imidlertid forsinket, fordi det tok tid å få utslippstillatelse fra fabrikken.

Selv om Tine allerede 9. juli 2019 meldte at det nye meieriet i Irland var så godt som ferdig, var det ikke før i slutten av august 2020 at tillatelsen kom på plass. Da hadde irske miljømyndigheter gitt fabrikken tillatelse til å slippe ut fire millioner liter spillvann med næringsstoffer i et havnebasseng utenfor byen Cork.

Men nå har det på nytt dukket opp problemer.

Østersprodusent frykter alger

En lokal østersprodusent har fått irsk Høyesterett til å vurdere lovligheten av utslippstillatelsen.

Fabrikkens tillatelse baserer seg på et system for å forhindre lokal forurensning. For at det skal fungere må utslippene times slik at tidevannet tar med seg slam og næringsstoffer som nitrogen, fosfat, fett og olje, ut i Irskesjøen.

Annonse

Men på begge sider av utslippspunktet har selskapet Atlantic Shellfish Ltd. produsert østers i femti år. Selskapet mener godkjenningsmyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) ikke har tatt nok hensyn til deres innvendinger mot Tines planer. De frykter for en oppblomstring av alger som kan forgifte østersen som de blant annet selger til luksusrestauranter, skriver Nationen.

Vil granske prosessen

I november godtok Høyesterett å gjøre en juridisk vurdering av EPAs håndtering av utslippstillatelsen. Det innebærer at dommerne vil granske både prosessen og EPAs vurdering av østersprodusentens betenkninger.

Østersprodusenten er på ingen måte sikker på at tidevannet vil klare å skylle alle næringsstoffene på havet. Selskapet viser til at også tyngre objekter som trestammer har blitt liggende igjen der EPA mener at vannet raskt skiftes ut.

Tine skal produsere 12 000 tonn ost i året på den nye fabrikken, av 120 millioner liter melk. Fra dette vil det bli sluppet ut 51 000 kilo slampartikler, 21 900 kilo nitrogen, 2920 kilo fosfater, 14 600 kilo ammoniakk og 21 900 kilo fett og olje.

Ingen kommentar

Tine skriver på sine medlemssider at de og samarbeidspartneren Dairygold ikke er direkte part i saken. Atlantic Shellfish har påklaget prosessen og saksbehandlingen hos EPA.

Saken er berammet i februar. Høyesterett kan da enten avvise søknaden eller innvilge den. Blir den innvilget, kan søkeren reise rettssak, skriver Tine.

– Tine følger naturligvis med på saken, selv om vi ikke er en direkte part. Vi ønsker ikke å spekulere i hva eventuelle konsekvenser kan bli av rettstvisten, men har fullt fokus på produksjonen ved anlegget vårt, sier kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene på Tines nettside.

Tines kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen ønsker ikke å kommentere Nationens spørsmål om Tine har en plan B dersom fabrikken må stanse produksjonen i påvente av ny behandling av saken.

Neste artikkel

Retting av grense i matrikkelen