Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine og NLR skal samarbeide om grovfôrproduksjon

Målet er å gjøre bonden bedre på å produsere grovfôr, både mengde og kvalitet. Og ikke minst øke norskandelen i kufôret.

Norsk fôr: Tine har et overordnet mål om at melkekyr skal spise opp mot 100 prosent norskprodusert fôr.
Norsk fôr: Tine har et overordnet mål om at melkekyr skal spise opp mot 100 prosent norskprodusert fôr.

Tine er godt i gang med et pilotprosjekt som kjøres nå i sommer og i innefôringssesongen kommende høst og vinter. Rundt 50 bruk deltar, fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Det går ut på at en Tine-rådgiver setter opp bestilling fra fjøset på hva slags fôr som trengs til produksjonen, både i mengde og kvalitet. Deretter hjelper rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) bøndene med å oppnå dette målet.

– Sammen behersker vi grovfôrproduksjonen godt, det er viktig at fagfolket samarbeider. På noen områder har Tine og NLR vært konkurrenter, men her samarbeider vi og gir et bedre tilbud som på sikt kan spare bonden for penger, sier Heine Bakke, direktør for rådgivning i Tine.

Sender prøver med tankbilen

Heine Bakke, direktør i Tine rådgiving
Heine Bakke, direktør i Tine rådgiving

Et av virkemidlene for å nå målet, er å ta hyppige prøver av graset blant annet for å finne det beste slåttetidspunktet. Fôrprøvene leveres til tankbilsjåføren fra Tine.

– Vi bruker vårt eksisterende transportsystem, noe som gjør at fôrprøven kommer til laboratoriet i Molde i løpet av en dag eller to. Dette gjelder uansett hvor i landet prøven er tatt. Sendes det med posten tar det gjerne lengre tid, og i disse tilfellene trenger man raskt svar, sier Bakke.

Han ser på fôrprøvene som en del av nøkkelen for at bøndene skal lykkes med bedre grovfôr.

Annonse

– Om prosjektet er vellykket, er dette et tilbud som vil rulles ut til alle våre bønder, sier direktøren.

Kulturendring

Fagsjef i Tine rådgivning, John Fløttum, er opptatt av langsiktig tenkning rundt grovfôr. Ved bruk av nye hjelpemidler har man et helt annet utgangspunkt for å optimalisere kvaliteten og mengden på fôret som høstes.

– Vi har blant annet bedre værprognoser, satellittbilder og mulighet for hyppig bruk av grasprøver. Ved å kombinere informasjon fra ulike kilder kan man oppnå et bedre resultat, og dyrke ulike kvaliteter etter hva besetningen har bruk for. For en del bønder betyr dette å endre praksis, altså en kulturendring, sier han.

Bakgrunnen for Tines satsing på grovfôr, er et overordnet mål om at norsk melkekyr på sikt skal spise opp mot 100 prosent norskprodusert fôr, både grovfôr og kraftfôr.

– Det er et krevende mål å nå, men vi er opptatt av bærekraft og å satse på norske produkter i helhet. Og det kommer som sagt også bonden til gode, sier Heine Bakke.

Gevinst med mer grovfôr

– Norsk melkeproduksjon er pressa på økonomi, melkemengden øker ikke. Skal vi skape mer verdi, så starter verdikjeden i grasproduksjonen. Å øke verdien på graset er med på å ta ned fakturaen på kraftfôret. I hele næringa snakker vi om en verdiskapning på flere hundre millioner kroner, sier direktør Bjarne Holm i NLR.

Jo bedre NLR blir på grasproduksjon, jo større rom gir det for å bruke mer norsk korn i kraftfôret, en vinn-vinn-situasjon, mener Holm. Han mener totalpakken på rådgiving fra Tine og NLR blir større dersom samarbeidet er attraktiv nok for bonden.

– Vi er med å gjøre våre eiere, på begge sider, bedre ved å veksle godt. Tidligere har det vært for tette skott mellom oss. Jeg ser for meg at denne «siloveggen» går ned. Da får bonden mer igjen for pengene, sier Holm

Neste artikkel

Produserer jordbær i polare strøk