Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine med sterke tall i andre tertial

Driftsresultatet endte på 898 millioner kroner, opp 76 millioner kroner sammenliknet med samme periode i 2020.

Salgsinntektene for Tine Gruppa i andre tertial ble 8 180 millioner kroner, som er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med andre tertial 2020. Hittil i år er salgsinntektene på rundt 15,8 milliarder kroner, en økning på rett under 1 prosent sammenlignet med 2. tertial i fjor. (Arkivfoto)
Salgsinntektene for Tine Gruppa i andre tertial ble 8 180 millioner kroner, som er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med andre tertial 2020. Hittil i år er salgsinntektene på rundt 15,8 milliarder kroner, en økning på rett under 1 prosent sammenlignet med 2. tertial i fjor. (Arkivfoto)

— La det ikke være noen tvil; dette feirer vi. Eiere, ansatte og samarbeidspartnere har jobbet hardt og har all grunn til å være stolte – det er i alle fall jeg. Men gode resultater er gjennomgående for vår bransje for det siste halvannet året og de utfordringene vi så før pandemien, de er der fortsatt, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine.

Resultatet drives i hovedsak av arbeidet med kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden, fortsatt høy aktivitet innenfor dagligvare – samtidig som salg til restauranter, serveringssteder og hoteller har tatt seg opp, skriver selskapet i en pressemelding.

8 180 millioner kroner i salgsinntekter

Salgsinntektene for Tine Gruppa i andre tertial ble 8 180 millioner kroner, som er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med andre tertial 2020. Hittil i år er salgsinntektene på rundt 15,8 milliarder kroner, en økning på rett under 1 prosent sammenlignet med 2. tertial i fjor.

— Jeg har stor forståelse for at både eiere og ansatte er lei av å høre meg snakke om utfordringer når vi oppnår gode resultater. Det er ikke en refleksjon på at vi ikke gjør de rette grepene eller jobber hardt, snarere tvert om. Det er en oppfordring og påminnelse til oss alle om at vi må jobbe minst like hardt for å bli bedre i tiden som kommer, når samfunnet normaliseres og konkurransen tilspisser seg ytterligere, kommenterer Hovland og legger til:

— La meg låne ordene til en tidligere stor golfspiller, Gary Player. Jo hardere jeg jobber, jo heldigere blir jeg. Det er gjeldende for oss også. Det er mye som er utenfor vår kontroll, men gode resultater gjennom pandemien skyldes også et imponerende stykke arbeid fra ansatte og eiere. Dette har lagt fundamentet for 2022 og mer «normale tilstander».

Annonse

Økt import og tøffere konkurranse nasjonalt

Grunnet økt konkurranse nasjonalt og stadig økende import har Tine tapt volumandeler i dagligvare i størrelsesordenen 0,4 prosentpoeng og verdiandeler med 1 prosentpoeng så langt i år.

Noen måneder med positiv utvikling på søtmelk i foregående tertial til tross. Utviklingen er også knyttet til tap av andeler på ost og yoghurt.

Godt salg og lavere driftskostnader

Salgsinntektene til Tines internasjonale virksomhet ble over 1,2 milliarder kroner i andre tertial, en økning på 7 prosent sammenlignet med andre tertial 2020. Hittil i år er salgsveksten 2,6 prosent.

De økte salgsinntektene speiler økt aktivitet i storhusholdning som følge av at pandemien er på retur. Driftsresultatet ble -15 millioner kroner – en bedring på 36 millioner kroner fra i fjor.

Samtidig styrkes driftsresultatet gjennom bedret bruttofortjeneste, lavere driftskostnader og valutaeffekter. Lavere pris for melk og lavere produksjonskostnad i Irland, motvirkes av kvalitets -og driftskostnader knyttet til oppstart av anlegget. Produksjonen på det irske anlegget er godt i gang og leverer høy kvalitet, skriver Tine.

Neste artikkel

Mjølkegeita forsvinn frå landbruket