Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine legger ikke ned kontrollkomiteen

Svarene strømmet inn da Tine sendte omorganisering av eierorganisasjonen på høring. Nå har Tinestyret justert forslaget sitt til årsmøtet. Men om årsmøtet blir utsatt, eller utført via nettet, er i det blå.

Utvalg og råd: Tine-styret foreslår fortsatt å legge ned eierutvalgene, samt å redusere størrelsen på rådet fra 40 til 20 medlemmer, men nå med en overgangsfase. (Arkivfoto: Linda Sunde)
Utvalg og råd: Tine-styret foreslår fortsatt å legge ned eierutvalgene, samt å redusere størrelsen på rådet fra 40 til 20 medlemmer, men nå med en overgangsfase. (Arkivfoto: Linda Sunde)

Hvordan eierorganisasjonen i Tine skal se ut, har vært på høring.

I forrige uke vurderte styret høringsinnspillene som har kommet inn, og lagde et forslag til vedtak til årsmøtet.

– Det er mange som har svart. Vi har fått inn 137 svar. Det gir en svarprosent på 81. Det er veldig bra. Det viser at dette er melkeprodusentene opptatt av, og har en mening om. Det gleder meg, sier styreleder Marit Haugen.

– Veldig mange produsentlag og produsentlagsledere har vært meget positive til intensjonen i forslaget vårt. Den er at vi ønsker å styrke og forsterke produsentlagets rolle, og ha tettere kontakt og mindre avstand mellom produsentlaga og styret. Det har fått stor tilslutning. Produsentlagslederne og arbeidsutvalgene ønsker å bidra, og de ønsker både kurs og kompetanseheving for å kunne gjøre en enda bedre jobb. Det er jeg glad for, sier Haugen.

Endringer

Men ikke alle er enige i de konkrete forslagene styret hadde foreslått i høringsnotatet.

– Styret har lyttet til innspillene som har kommet. Derfor har vi gjort justeringer på det vi nå legger fram, sammenlignet med det vi sendte på høring, sier Haugen.

Styret foreslår fortsatt å legge ned eierutvalgene.

Annonse

Styret opprettholder også forslaget om å redusere størrelsen på rådet fra 40 til 20 medlemmer, men nå med en overgangsfase.

– Vi foreslår å redusere størrelsen på rådet, men først med virkning fra årsmøtet 2021. Det betyr at vi har et år med overgangsfase der vi fortsatt er like mange i rådet, sier styrelederen.

– Det var et klart flertall for å legge ned eierutvalgene. Det var også flertall for å redusere antallet medlemmer i rådet.

Forslaget om å legge ned også kontrollkomiteen, er derimot tatt bort.

– Vi har sagt i høringa at dette er første steg for å utvikle eierorganisasjonen. Vi sier nå at kontrollkomiteen må vi jobbe videre med, og utrede. Vi vil eventuelt komme tilbake til den ved en senere anledning, sier Haugen.

Utreder Skype og utsettelse

Saken skal etter planen avgjøres på årsmøtet i april.

– Hva er sannsynligheten for at det blir et årsmøte i april?

– Det er for tidlig å si ennå. Vi jobber med den saken, og må lov til å komme tilbake til det, sier hun.

Tines styremøte ble avholdt tirsdag 10. mars. I de påfølgende dagene eskalerte corona-situasjonen i Norge, og det ble blant annet bestemt at alle skoler og barnehager stenges.

– Har dere laget en plan når det gjelder alternativer til årsmøte, som Skype-møte eller utsettelse?

– Vi utreder ulike alternativer nå. Både Skype og utsettelse er blant det vi utreder, sier Marit Haugen.

Neste artikkel

Bønder og fiskere mest fornøyde