Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine kutter 400 årsverk

Må kutte 1 milliard i kostnader

Må kutte: Store endringer i melkeforbruk og bortfall av Jarlsbergeksport gjør at Tine må kutte en rekke stillinger innen 2021. Her ser vi en henting av melk i Øvre Rendalen i Østerdalen.
Må kutte: Store endringer i melkeforbruk og bortfall av Jarlsbergeksport gjør at Tine må kutte en rekke stillinger innen 2021. Her ser vi en henting av melk i Øvre Rendalen i Østerdalen.

Tine skal gjennom betydelige endringer de neste tre årene, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet skal kutte kostnader og nedbemanne med 400 årsverk. Målet med forbedringstiltakene er å redusere kostnadene med minimum en milliard kroner.

– Situasjonen er alvorlig i den forstand at vi mister volum og har lav lønnsomhet. Det vi nå gjør, er å tilpasse organisasjonen til framtidige volum som både skyldes bortfallet av Jarlsbergeksporten, økt importkonkurranse og endra forbrukstrender. Vi gjør disse innsparingene for å kunne investere i framtidig innovasjon og vekst, sier styreleder Marit Haugen til Bondebladet.

– Våre analyser viser at både lønnsomhet og volum forsvinner uten kraftfulle tiltak. Disse skal sørge for at Tine treffer mye bedre på kunde- og forbrukerbehov i årene fremover, sier Haugen.

– Vi hadde i utgangspunktet gitt oss tida fram til 2025. Men vi ser at endringen skjer raskere. Derfor starter vi allerede nå, og har en horisont på to-tre år framover, forteller hun.

Kan bli nedleggelser

Marit Haugen har ledet strategiarbeidet i Tine sammen med styret og administrasjon. Gjennomgangen konstaterer at selskapet må bli mer konkurransekraftig. Veksten må styrkes og kostnadene må betydelig ned.

Det er utarbeidet en rekke tiltak som nå skal iverksettes for å styrke konkurransekraften.

– Gunnar Hovland og administrasjonen har jobbet godt, og lansert 13 prosjekt som handler om alt fra innkjøpsrutiner til konsulentkostnader, sier Haugen.

Tine vil samle Salg og Marked i et kommersielt team for felles planer og tiltak mot kunde og forbruker. Samtidig etablerer Tine et konsernområde for langsiktig innovasjon og digitalisering.

Annonse

Driften i hele selskapet skal effektiviseres.

Det kan også bli meierinedleggelser.

– Vi kommer til å gå gjennom meieristrukturen i løpet av høsten. Det kan godt resultere i færre meieri, men det vet vi ikke ennå, sier Haugen til Bondebladet.

Selskapet forventer å se effekter av tiltakene allerede i 2020, mens enkelte av prosjektene har en tidshorisont helt frem mot 2025.

200 årsverk ute

– Vi må endre for å bevare. Eierne forventer grep som styrker konkurransekraften i et meierimarked hvor Tines andeler i flere kategorier har vært i kraftig tilbakegang over flere år. Vi skal investere i mer innovasjon og på områder hvor det gror, sier Haugen.

Av de 400 årsverkene er rundt 200 årsverk knyttet til hovedkontorfunksjonen, mens 200 årsverk er ute, i drift og produksjon, forteller Haugen.

Konserntillitsvalgt i Tine Gruppa, Tor Arne Johansen, sier han ser at det er behov for betydelige endringer og at dette dessverre blant annet vil medføre nedbemanning.

– Det er allikevel for tidlig for å si noe om hvor stor nedbemanningen vil bli i de forskjellige konsernområdene i bedriften, sier Johansen.

Neste artikkel

Yoghurtimporten snudde