Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine: Har standby-personell klare

Melkehentingen går som normalt, med skjerpede hygienekrav. Skulle Tine oppdage smitte i anlegg, står annet personell klar til å ta over.

Leverer: Der det er behov og etterspørsel, der leveres det. Sånn sett er det normal drift, sier Sindre Ånonsen i Tine. (Arkivfoto: Tine)
Leverer: Der det er behov og etterspørsel, der leveres det. Sånn sett er det normal drift, sier Sindre Ånonsen i Tine. (Arkivfoto: Tine)

Korona eller ei, én ting er sikkert: Mat må vi ha.

Det gjør Tine til en svært viktig bedrift i Norge nå.

– Vi er en del av matforsyninga i Norge. Vi har en veldig fin og tett dialog med myndighetene, for å få plass ordninger som gjør at kritisk personell er tilgjengelig for oss. Vi har skole og barnehage for personer som har kritiske funksjoner i verdikjeden, blant annet ansatte i meierier. Dette gjelder ikke nødvendigvis hver eneste en. Det blir gjort en vurdering av hvem som er kritisk personell, forteller Sindre Ånonsen, kommunikasjonssjef i Tine.

– Ikke problem å hente hos smittet

Han har ikke oversikt over hvor mange bønder som er smittet eller er i karantene. Det er Tine heller ikke avhengige av, forteller han.

– Melkehentingen foregår som normalt, men hygieneregimet er skjerpet. Det er ekstra vask av berøringspunkter, som dørhåndtak, sier Ånonsen.

– Det er ikke noe problem for oss å hente melk hos noen som er smittet. Vi er ikke avhengige av å møte bonden for å hente melk. Melkeproduksjonen skjer i et lukka system, så det er uproblematisk, så lenge man har sikret rene berøringspunkter, forteller han.

Selger mer i butikk

Tine leverer også omtrent som normalt nå, totalt sett.

– Vi har selvfølgelig mindre leveranser til barnehager, skoler og restauranter. Samtidig har det vært oppgang i etterspørselen hos dagligvarebutikker, som foreløpig kompenserer for det. Men det er for tidlig å si hvordan det slår ut på lengre sikt. Vi regner med en mulig totalnedgang. Det skal godt gjøres å gjennom alt dette uten at også Tine vil merke det, sier Ånonsen

Foreløpig har salget altså økt i dagligvarebutikkene.

– Jeg tror vi har opplevd noe hamstring. Men i hovedsak dreier hamstringen seg om andre produkter enn Tines. Folk hamster ikke fullt så mye ferskvarer, sier Ånonsen.

Annonse

Selgere på lageret

Tine klarer å produsere det de skal, selv om også de har ansatte i karantene.

– Vi har hatt noen i karantene som har kommet hjem fra områder som har vært rammet av viruset. Men vi har ikke registrert smitte i anleggene våre eller i virksomheten vår, forteller Ånonsen.

Koronaviruset har gjort at folk har fått prøve seg i nye roller i Tine.

– Det gjøres interessante grep. Folk som vanligvis jobber i salgsapparatet vårt, har nå tatt jobb på lager. Vi hjelper hverandre, for i enkelte deler av bedriften er det mindre behov for arbeidskraft, og da ser vi muligheten for å anvende arbeidskraften andre steder. Det er en fantastisk dugnadsånd. Alle er veldig bevisste på at vi er en del av en viktig verdikjede, og at vi skal forsyne Norge med mat, sier Ånonsen.

Får importert så langt

Verdikjeden fungerer som normalt per i dag, forteller han.

– Nå går det som normalt. Der det er behov og etterspørsel, der leveres det. Sånn sett er det normal drift, sier han.

– Hva kan bli utfordringene framover?

– Alle industrivirksomheter er sårbare om det skulle bli smittespredning. Men vi har organisert oss slik på anleggene at vi har standby-team som er hjemme om det skulle bli oppdaget smitte i et team, forteller han.

– Alt har en tålegrense, også industrien vår, men det er ikke noe poeng i å spekulere i konsekvensene av det, sier Ånonsen.

– I ytterste konsekvens er hovedprioriteringen vår er å få melk ut på bordet til nordmenn, men per i dag leverer vi alle produkter. En utfordring kan være hvis vi får problemer med forsyning av ingredienser fra utlandet, som nøtteblanding til yoghurt. Men foreløpig har vi en komplett verdikjede. Vi får inn det vi skal ha, som normalt. Det har også blitt gjort grep for å sikre oss ekstra emballasje, sier Sindre Ånonsen.

Neste artikkel

Melkesutring med dynamitt