Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine forventer nedgang i behovet for kumelk neste år

Tidligere i år varlet Tine at pandemieffekten var over. Nedgangen i omsetning og volum merkes spesielt i dagligvaremarkedet.

Økt aktivitet i storhusholdning har delvis kompensert for omsetningsnedgangen i dagligvarehandelen, men de langsiktige prognosene viser likevel et redusert behov for melk i 2023, skriver Tine på sine medlemssider.

Ønsker å sende signalet tidlig

— Vi har vært igjennom store volumsvingninger de siste åra. Det tar tid å omstille en biologisk produksjon, derfor ønsker vi å sende ut signaler så tidlig som mulig for slik å skape en viss forutsigbarhet for produsentene. Dette til tross for at vi ikke har stor nok sikkerhet i prognosene til å tallfeste en nedgang til neste år, sier Johnny Ødegård, direktør for Tine Rådgiving og Medlemsservice.

Effekten av at samfunnet har blitt gjenåpnet etter pandemien fører til en betydelig reduksjon i det norske dagligvaremarkedet som følge av høyere aktivitet utenfor hjemmet, økt grensehandel og mindre dagligvarehandel innenlands.

Annonse

På bakgrunn av etterspørsel og prognoser for salg av melkeprodukter fra Tine og andre aktører, regner Tine seg fram til et melkebehov. Det er grunnlaget for Tines innspill til kvotedrøftingen til vinteren.

— Det er for tidlig å være konkret på hva TINE kommer til å spille inn til kvotedrøftingen, men vi har tilstrekkelige gode prognoser for neste år til å kunne si at det trolig blir et redusert behov for kumelk i 2023, sier han.

Fortsatt behov for sommermelk i 2023

– Jeg vil samtidig oppfordre til å tenke over hvilke grep som kan gjøres på eget bruk for å utnytte økt melkepris om sommeren. Det er god økonomi å øke andelen sommermelk både for den enkelte og for fellesskapet. Det vil være behov for mer sommermelk i år og til neste år, sier Ødegård.

Kommer tilbake med konkrete anbefalinger

Endelig anbefaling av forholdstallet for kvoter sendes avtalepartene, faglagene og Landbruks- og matdepartementet i god tid før kvotedrøftingen. Drøftingen foregår normalt på senhøsten, og forholdstallet for melkekvoter fastsettes av Landbruks- og matdepartementet.

Neste artikkel

Tine tilbyr sekundering fram mot høstetid