Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilliten og kjøttforbruket faller

27 prosent har fått mindre tillit til kjøttbransjen det siste året. For andre år på rad går kjøttforbruket ned.

Mindre kjøtt: Forbruket av fjørfe gikk i snitt ned 300 gram per nordmann fra 2017 til 2018. For storfe var nedgangen 400 gram, mens forbruket av småfe gikk ned med 100 gram, ifølge Kjøttets tilstand 2019. (Foto: Filipe Baptista Verela/Most Photos)
Mindre kjøtt: Forbruket av fjørfe gikk i snitt ned 300 gram per nordmann fra 2017 til 2018. For storfe var nedgangen 400 gram, mens forbruket av småfe gikk ned med 100 gram, ifølge Kjøttets tilstand 2019. (Foto: Filipe Baptista Verela/Most Photos)

Vi spiser mindre kjøtt, viser den ferske rapporten Kjøttets tilstand 2019, utgitt av Animalia.

Mens beregnet reelt forbruk av kjøtt per innbygger var 53,4 kilo i 2016, har dette sunket, først med 600 gram i 2017, og deretter med 900 gram til, i 2018.

– Det er naturlig å tenke at det har sammenheng med kjøtt i samfunnsdebatten, at det gjør at en del av forbrukerne justerer kjøttforbruket sitt noe, sier Ola Nafstad, assisterende direktør i Animalia.

Animalia har siden 2006 målt tilliten til norsk kjøttbransje og kjøttprodukter. Nafstad peker på resultatene der som en mulig forklaring på hvorfor kjøttforbruket har gått ned.

– Årets tall viser at tilliten til norsk kjøttproduksjon og kjøttbransje er høy. Men de viser også at det har skjedd en markant endring. Tilliten har gått noe ned, og vet ikke-andelen har gått ganske tydelig opp. Det er ett av flere tegn på at bransjen har en jobb å gjøre, sa Nafstad da han la fram rapporten i forrige uke.

Ikke sikre på at norsk er tryggest

For to år siden svarte 79 prosent at det er tryggere å spise norske kjøttprodukter enn utenlandske.

I fjor stupte dette tallet til 61 prosent. I år skulle det vise seg at dette ikke bare var et blaff. Nå er andelen nede i 59 prosent.

Nå er det også fire prosent som mener det faktisk er tryggest å spise utenlandske kjøttprodukter.

De andre svarene i undersøkelsen tyder på at endringen ikke skyldes at vi har blitt tryggere på maten i andre land. Tilliten til norsk kjøtt har sunket.

For to år siden svarte 78 prosent at de hadde «svært stor» eller «ganske stor» tillit til norske kjøttprodukter.

I fjor var denne andelen nede i 66 prosent, og i år helt nede i 58 prosent.

Polarisering

Vi har også mindre tro på kjøttbransjen enn før.

«I hvilken grad har du tillit til den norske kjøttbransjen», er et av spørsmålene i undersøkelsen.

For to år siden svarte 23 prosent «i svært stor grad». Nå er denne andelen halvert.

Også andelen som svarer «i ganske stor grad», har gått ned, fra 45 til 40 prosent.

På et annet spørsmålet svarer 27 prosent at tilliten deres til den norske kjøttbransjen er redusert det siste året.

Ti prosent svarer imidlertid at tilliten deres har økt.

– Man ser en polarisering, sier Ola Nafstad.

– Tillitskrise

Annonse

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Bondelaget var til stede på framleggelsen av rapporten.

Hun peker på debatter om dyrevelferd og klimaeffekten av kjøtt, svinefilmen som ble vist på NRK og resultatet av tilsynsrunden i Rogaland på svin, som potensielle årsaker.

– Det er viktig at vi er tydelige og får fram hva vi gjør med tillitskrisene som har oppstått. For det er en tillitskrise vi ser omfanget av, når tilliten synker så mye, sier Boeck Jakobsen.

Hun viser til dyrevelferdsprogrammene og klimaavtalen landbruket nylig har inngått, som eksempler på hva landbruket gjør.

Boeck Jakobsen minner om at narasinsaken førte til redusert tillit og salg av kylling, men at det har steget igjen.

– Man bygget opp igjen tilliten igjen. Det er den samme jobben man må gjøre på andre produksjoner, sier hun.

– Hva ble du mest bekymret over, av det du så her i dag?

– Svarene der folk var usikre på om norsk mat er tryggere enn importert mat. Det må ikke bli en trend, sier Boeck Jakobsen.

– Prisnivået spiller inn

På to år har det beregnede forbruket av storfekjøtt gått ned fra med en kilo, fra 14,7 til 13,7 kilo.

Men det siste året var det faktisk kylling som hadde den største nedgangen målt i prosent, med 3,5 prosent, fulgt av storfe.

Svineforbruket gikk kun tilbake 0,8 prosent.

Christian Anton Smedshaug, daglig leder av AgriAnalyse, merket seg tallene.

– Jeg savner mer fokus på kjøpekraft. Jeg oppfatter at gris har blitt det billigste kjøttet, og det holder seg oppe. Jeg tror prisnivået begynner å spille mer og mer inn. Vi ser også at lavpriskjedene øker, sier Smedshaug.

– Det er urovekkende tegn på totalvolumet, og det er urovekkende tegn på tillit. Men det er ikke gitt at det ikke kan snus, sier Christian Anton Smedshaug.

– Det er den enkelte produsents og kjøttbransjens oppgave å bidra til tillit, omdømme og bærekraftig produksjon som gjør at dette ikke blir en trend og en retning, sier Ola Nafstad i Animalia.

– Størrelsen på den nedgangen vi har nå, er håndterbar. Vi har hatt befolkningsvekst i samme periode, så totalproduksjonen har aldri vært større. Men dersom nedgangen fortsetter og totalproduksjonen går ned, er det definitivt en utfordring for hele landbruket og landbruksmodellen vår, sier Nafstad.

Om undersøkelsen

• Gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag av Animalia.

• 1009 personer ble intervjuet.

• Nasjonalt representativt utvalg basert på alder (18-80), kjønn og landsdel.

• Utført som Online Survey Panel i perioden 12.–17. juli 2019

Neste artikkel

Er rødt kjøtt skadelig?