Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilleggsforhandlingene er utsatt

Solberg-regjeringa skyver ansvaret til neste regjering, mener Bondelagsleder Bjørn Gimming.

Prisøkninga på kunstgsgjødsel er en av grunnene til at det er åpnet for tilleggsforhandlinger. (Foto: Karl Erik Berge)
Prisøkninga på kunstgsgjødsel er en av grunnene til at det er åpnet for tilleggsforhandlinger. (Foto: Karl Erik Berge)

Regjeringa ga i dag tilbakemelding om at det etter Stortingsvalget er vanskelig å gå videre med tilleggsforhandlingene. Forhandlingene blir utsatt til ny regjering er på plass, skriver Bondelaget.

– Fra jordbrukets side har vi lagt til rette for at forhandlingene kunne bli avsluttet så tidlig som mulig. Regjeringa Solberg starter forhandlinger, skyver så fra seg ansvaret, og setter bøndene i en alvorlig situasjon. Det er jeg skuffa over, det følger dessverre opp en manglende satsing på landbruket næringa har opplevd disse årene, sier Bondelagsleder Bjørn Gimming.

– Mens Solberg-regjeringa trår vannet, fortsetter bondens kostnader å øke. Tilleggsforhandlingene må starte opp så raskt det er mulig etter at ny regjering tiltrer. Det haster for å sikre kompensasjon til bonden raskt, sier Gimming.

Tall fra Budsjettnemda

Tilleggsforhandlingene som er satt i gang omhandler kostnadsvekst på gjødsel og byggevarer. Forhandlingene bygger på et felles tallgrunnlag fra Budsjettnemnda for jordbruket.

I august ble det presisert at den ekstraordinære kostnadsveksten på elektrisk kraft, skal tas opp senere. Daværende informasjon ga ikke et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av kostnadsveksten.

Har økt betydelg siden juli

– Bare siden jordbruket ba om tilleggsforhandlinger i juli, og fikk aksept for det, har kostnadene fortsatt å øke betydelig. Uforutsigbarheten for bonden som skal gjøre sine innkjøp for neste års produksjon, er stor. Det kan foreligge ny informasjon om kostnadsveksten som må hensyntas når forhandlingene blir gjenopptatt, understreker Bjørn Gimming.

– Vi vet allerede at inntektsveksten som Stortinget la til grunn i sitt vedtak før sommeren, er spist opp av kraftig økte kostnader, sier Gimming.

Neste artikkel

All nedbøren skaper problem i nord og vest