Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tidligere kalving kan øke lønnsomheten

Økt lønnsomhet ved å la kvigene kalve litt tidligere, viser ny doktorgradsavhandling.

26 måneder er gjennomsnittlig alder ved første kalving. (Arkivfoto)
26 måneder er gjennomsnittlig alder ved første kalving. (Arkivfoto)

For å unngå redusert melkeytelse i første laktasjon har anbefalingene for oppdrett av NRF-kviger vært at tilveksten bør være begrenset før kjønnsmodning.

Det har har ført til at 26 måneder er gjennomsnittlig alder ved første kalving.

Men disse anbefalingene, som er basert på danske studier fra 1980 og 1990- tallet, har bare sett på melkeytelsen i første laktasjon, og ikke tatt hensyn til den totale melkeproduksjonen, skriver NMBU i en pressemelding.

Stipendiat Jon Kristian Sommerseth ved NMBU på Ås har i sin doktorgradsavhandling sett på faktorer som påvirker lønnsomheten over hele dyrets levetid.

– De danske studiene hevder at høy tilvekst i tidlig fase kunne være skadelig for jurutvikling og melkeytelse i første laktasjon, fordi det blir for mye fettvev i stedet for kjertelvev. Det har seinere vist seg at dette ikke var tilfelle, og at det er vekt og alder det vil si tida det tar for dyret å nå en viss kroppsvekt, som er avgjørende for jurutviklingen, og ikke høy tilveksthastighet, sier Sommerseth.

Inseminering ved lavere alder

I tallmaterialet til Sommerseth hadde han både kviger som vokste raskt og de som vokste litt senere.

Annonse

Og selv om de som vokste raskest hadde noe mindre melkeproduksjon i første laktasjon, var produksjonen nokså lik for alle tilvekstkategorier over hele dyrets levetid.

Ifølge NMBU-stipendiaten har den genetiske utviklingen etter hvert som det blir selektert for mer melk og større dyr gjort at den optimale vekstkurven er høyere enn tidligere, noe som legger til rette for kjønnsmodning og inseminering ved lavere alder.

Sparer fjøsplass og arbeid

─ Hvis bonden får kviga til å vokse fortere og kalve tidligere, så kommer inntekta tidligere. Kostnader i oppdrettet på slik som fôr, fjøsplass og arbeid blir også lavere, sier Sommerseth.

Ifølge stipendiaten vil kalving ved 22 måneders alder kunne gi en økt lønnsomhet over dyrets levetid på mellom 11 og 36 prosent.

I førsøkene fant ikke Sommerseth at den tidligere kalvingen hadde noen negativ effekt på kvigene.

─ Dersom kvigene er nærmere voksenvekt ved kalving reduseres også behovet for energi til senere vekst, som gjør at mer av energien brukes på melkeproduksjon, sier han.

Neste artikkel

Bruka politikerne vil ha, forsvinner