Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tente flere hundre varselbål

19. januar aksjonerte bønder og brukere av utmarka for lokal forvaltning, og redusert rovdyrtrykk i ulvesona.

Aksjonen ble satt i gang av Naturbruksalliansen for å markere motstand mot vedtaket om uttak av ulv innenfor ulvesona. Regjeringa overprøvde rovviltnemndenes beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i sona. Regjeringa tillot kun å ta ut to flokker, Kynnaflokken i Hedmark og Aurskogflokken i Akershus.

– Når nemndene overkjøres, forsvinner også perspektivet til de som lever med ulv og rovdyr tett innpå seg. Det handler om mange lokalsamfunn rundt om i landet, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes, som var med på bålaksjonen i Verdal.

Flere hundre bål ble tent, og bildene delt i sosiale medier med #bålaksjon2021.

Annonse

– Det lyser mange bål rundt i vinternatta i Norge i kveld. Slik må vi gjøre det, når vi ikke kan samle tusenvis og gå i fakkeltog. Vi krever at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv må følges. Det er helt uakseptabelt, og egentlig ganske uforståelig, at vi år etter år må kjempe i motvind for at det som landets aller høyeste organ har vedtatt, skal bli etterfulgt, sa fylkeslederen i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems ved bålet i Elverum.

Det skal være en høy terskel for å sette rovviltnemndenes vedtak til side, men i ulveforvaltningen har det vist seg å være svært lav terskel for å gripe inn fra Klima- og miljødepartementet sin side, mener Bartnes.

Det strider imot selve formålet med regionale rovviltnemnder som er å sikre lokal forvaltning av ulvebestanden, samtidig som de utfører sitt oppdrag ut fra Stortingets intensjon. Dette mister man selvfølgelig når departementet fatter politiske vedtak som overprøver nemndenes, sier bondelagslederen.

Tente bål: Lytt til rovviltnemndene, er oppfordringa fra Bondelaget og Naturbruksalliansen. (Foto: Privat)

Neste artikkel

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger