Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Temperatur rundt organiseringen

Sterke uenigheter kom fram da Norges Bondelag bestemte hvordan de skal være organisert i framtiden.

Sammenslåing: Fylkeslag skal slå seg sammen. Spørsmålet om hvordan sammensetningen av representantskapet i Norges Bondelag da skal bli, vakte sterkt engasjement på Bondelagets årsmøte. (Foto: Iver Gamme)
Sammenslåing: Fylkeslag skal slå seg sammen. Spørsmålet om hvordan sammensetningen av representantskapet i Norges Bondelag da skal bli, vakte sterkt engasjement på Bondelagets årsmøte. (Foto: Iver Gamme)

Den gamle barnelærdommen om at vi er 19 fylker i Norge, er i endring. Det får også følger for organiseringen av Norges Bondelag.

Styret i Bondelaget hadde innstilt på at laget i framtiden skal ha den samme geografiske inndelingen på fylkesnivå, som det blir i landet.

Telemark ønsket å utsette saken, men ble nedstemt med 157 mot 8 stemmer.

Anders Felde, fylkesleder i Sogn og Fjordane, var en av dem som tok ordet.

– Å utsette det er det dårligste alternativet. Det er utslitende for organisasjonen, sa han.

Nei til tvangsekteskap

Felde fremmet imidlertid også endringsforslag, på vegne av Sogn og Fjordane, Østfold og Akershus Bondelag.

– Vi er åpne for at fylkeslag som vil slå seg sammen, skal få lov til det. Det vi er opptatt av, er at det skal være en frivillig sak, at vi ikke skal drive med tvangsekteskap i Norges Bondelag, sa han.

Elisabeth Gjems fra Hedmark var uenig.

– Vi er nødt til å ha en samla organisasjon som er ryddig og oversiktlig. Det er vanskelig å se fra utsiden hva slags opplegg vi har, om vi ikke følger fylkesgrensene. Jeg er imot evigvarende dispensasjon for dem som ikke vil, repliserte hun.

– Nødt til å gå i takt

Felde mener en ny fylkesorganisering vil ha store svakheter.

– Veldig mange av oss er imot den organiseringen det offentlige har valgt, sa han.

– Vi mister en del av samhørigheten og nærheten til innbyggerne. Det same føler vi skjer i Bondelaget, sa Felde.

Thorleif Müller varslet at Vestfold ikke kom til å støtte forslaget fra de tre fylkene.

– Vi er nødt til å gå i takt, sa han.

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård slo fast at dette er en veldig stor sak for Norges Bondelag –den største endringen på 70 år.

– Jeg må dere tenke gjennom konsekvensene om hvert fylke skal få lov til å gjøre som de vil. Det blir en veldig lite ensartet organisasjon, sa hun.

Annonse

Styrets forslag ble vedtatt med 120 stemmer mot 38. En stemte blankt.

Ba Nordland trekke forslaget

Det som virkelig fikk temperaturen til å stige, var imidlertid spørsmålet om hvor mange representanter de nye fylkene hver skal ha i representantskapet til Norges Bondelag.

Forslaget fra styret var slik: «Sammensetningen av representantskapet endres ikke. Det innebærer 18 medlemmer, én representant fra hvert av nåværende fylkeslag. Endret sammensetning av representantskapet tas opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.»

Men Nordland kom med sitt eget forslag.

Da tok Svein Arild Uvaag fra Østfold umiddelbart ordet.

– Det er nesten så jeg er fristet til å be Nordland trekke det, for det rokker ved hele vår lojalitet til prosessen, hvis vi skal komme i en situasjon der vi blir færre enn vi er i dag, sa han.

Han fikk støtte fra Thorleif Müller fra Vestfold.

– Nå er vi i litt urolig farvann. Da kan vi i alle fall sitte stille i båten. Vi kan ikke fikle med vektinga i representantskapet og bruke organisasjonsprosessen til at noen skal få dobbel representasjon i forhold til hva de har hatt. Det syns jeg ikke passer seg. Jeg vil også oppfordre Nordland til å trekke forslaget, sa Müller.

To forslag til

Situasjonen ble ikke roet da Marit Epletveit fra Rogaland tok ordet, og la fram et eget forslag fra fylket.

– Vi blir sikkert oppfordret til å trekke det, vi også. Men vi har et forslag om to representanter fra alle, mens Viken kan stille med tre, sa Marit Epletveit.

Flere tok ordet og støttet styrets forslag, deriblant Elisabeth Gjems fra Hedmark. Hun mistenkte nesten at det var lagt ut snubletråder, sa hun.

– Jeg har ingen fullmakt til å forhandle bort den balansen vi har i dag i representantskapet. Jeg skjønner at forslaget er etablert fra fylker som ikke vil ha denne prosessen, sa Thorleif Müller.

Deretter meldte også Møre og Romsdal inn et eget forslag.

– Det er et voldsomt engasjement om representantskapet. Det finner jeg helt naturlig, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Det er der de store beslutningene blir tatt. Det var der vi koordinerte slaget mot Jon Georg Dale da vi pulveriserte stortingsmeldinga i 2017, sa han.

Nordland og Rogaland trakk sine forslag, slik at det ble styrets forslag og Møre og Romsdals forslag det ble stemt over. Styrets forslag vant med 118 stemmer mot 48.

Neste artikkel

Seier for landbruket