Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Teknologi avgjørende for å lykkes

Landbruksminister Bård Hoksrud mener teknologiutviklingen vil bidra til å sette ytterligere fart på omstillingen i landbruket.

Landbruks -og matminister Bård Hoksrud (Frp) roste norske bønder for å være flinke til å ta i bruk ny teknologi da han besøkte Landtek 2018 i Oslo. Foto: Anders Sandbu
Landbruks -og matminister Bård Hoksrud (Frp) roste norske bønder for å være flinke til å ta i bruk ny teknologi da han besøkte Landtek 2018 i Oslo. Foto: Anders Sandbu

Statsråden gjestet onsdag Landtek 2018 i Oslo. LandTek er en møteplass for teknologibrukere i landbruket, produktutviklere og akademia. Hoksrud skrøt av landbrukets omstillingskraft, som han mener bare må fortsette. Utvikling av ny teknologi vil bidra til å sette ytterligere fart på omstillingen i næringa, mener landbruks- og matministeren.

- Teknologi og forskning vil være helt avgjørende om vi skal lykkes. Forskning og teknologiutvikling bidrar til økt konkurransekraft og effektivitet. Det har vært sentralt for den omstillingen vi har hatt i næringa, sa Hoksrud fra talerstolen.

Automatisering gir effektivisering

Han viste til at produktivitetsveksten i norsk landbruk over tid har vært omtrent fire ganger høyere enn i næringslivet for øvrig. Og dét hadde neppe vært mulig uten mellom annet automatisering, påpekte statsråden. Som ett eksempel, trakk han fram at avlsarbeid i Geno har bidratt til 10 prosent nedgang i utslipp fra melkekyr per enhet siden 1980. Lykkes næringa på et område som presisjonsfôring, vil også det bety mye for utslippsutviklingen, mener Hoksrud.

Han opplever at norske bønder er ivrige til å ta i bruk ny teknologi. Det er også nødvendig for å møte et stadig mer ekstremt og uforutsigbart klima, poengterer han.

Annonse

- Landbruket har lagt bak seg en svært krevende sommer, og derfor må vi sørge for at matproduksjonen er tilpasset klimaet. Gjør vi de riktige grepene hele veien, vil teknologien også bidra til styrket matsikkerhet, mener statsråden.

Vil koble landbruket med teknologimiljøer

Han får full støtte av administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke.

- FNs nye klimarapport minner oss om at landbruk er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn. Store problemer kan møtes med nye teknologiske muligheter som nesten kun begrenses av fantasien. Det er ingen grunn til å gi opp, selv om det er mye svartmaling om framtida. Vi tror på å koble landbruket og ulike teknologimiljøer for å finne svar på utfordringer, sier Hedstein.

Landbruket må framover produsere under dårligere betingelser. Det som har vært billig, vil bli mer kostbart, på grunn av dårligere tilgang på vann og jord, mener toppen i Norsk Landbrukssamvirke.

- Stadig mer av verdens mat må produseres under krevende betingelser. Da må vi bruke teknologi, men samtidig sørge for minimal bruk av blant annet sprøyting. Verken Stortinget eller regjeringen kan gjøre jobben for næringa, men de kan legge til rette for en ønsket utvikling, sier Hedstein.

Neste artikkel

Aker investerer i Thorvald