Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sverige ruster seg for barkbilleangrep

Skogbruket mobiliserer for å møte sommerens forventede angrep av barkbiller.

Skogbrukere trenger å møtes i felten for å lære hvordan barkbillene oppfører seg og hvordan en kjenner igjen skader, mener Jerker Bergdahl. (Arkivfoto)
Skogbrukere trenger å møtes i felten for å lære hvordan barkbillene oppfører seg og hvordan en kjenner igjen skader, mener Jerker Bergdahl. (Arkivfoto)

Skogsstyrelsen i Sverige har på gang en omfattende informasjonskampanje i Södermanland og Örebro, i tillegg til et større krisemøte i Linneryd, skriver ATL i Sverige.

I 2018 var angrepene og skadene fra barkbiller rekordstore i Sør-Sverige. 2,5 millioner kubikkmeter skog er innrapportert fra fjoråret. I år ventes like store angrep som i fjor, men om det går ille, kan skadene bli fem ganger så store.

Trenger å lære

– Skogbrukere trenger å møtes i felten for å lære hvordan barkbillene oppfører seg og hvordan en kjenner igjen skader, sier Jerker Bergdahl, distriktssjef ved skogavdelingen i Kronoberg, til avisa.

Alt arbeid kan bety noe, mener Bergdahl.

– Om en oppdager angrep, så gjelder det å ta kontakt med en virkeskjøper og forsikre seg om at det finnes avvirkningsressurser, sier han.

Annonse

Strengere regler

Skogsstyrelsen har innført strengere forskrifter fra den 1. april i Götaland og Södra Svealand. Men hva om en nabo ikke tar ansvar for sin skog?

– Det beste er vel å fremme det gode nabovennskapet gjennom å snakke med naboen. Men om en ikke lykkes med det, kan en kontakte Skogsstyrelsen, sier Hans Källsmyr, nasjonal skadekoordinator ved Skogsstyrelsen.

Kan komme store angrep

Nye studier indikerer at det kan bli store billeangrep i de nordlige granskogene i framtiden.

Det kommer fram i en ny bok fra internasjonale forskere, deriblant norske Bjørn Økland fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Et eget kapittel i boka om klimaendringer og insektskadegjørere er viet granbarkbillen.

Neste artikkel

Skogeierforbundet kritiserer EUs nye skogstrategi