Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svekka resultat for Nortura

Norturas tertialresultat er sterkt preget av økte energi- og transportkostnader.

Tilbakegangen forklares i hovedsak med den kraftige veksten i energi og transportkostnader på 115 millioner kroner. Bildet er fra ferjeforbindelsen Tørvikbygd-Jondal. (Foto: Karl Erik Berge)
Tilbakegangen forklares i hovedsak med den kraftige veksten i energi og transportkostnader på 115 millioner kroner. Bildet er fra ferjeforbindelsen Tørvikbygd-Jondal. (Foto: Karl Erik Berge)

Driftsresultatet for Nortira i første tertial 2022 er på minus 140 millioner, litt over 100 millioner dårligere enn i fjor. Det er normalt at første tertial er det dårligste i Nortura.

EBITDA resultatet for konsernet ender på 42 millioner kroner, mot 144 millioner kroner året før. Resultatsvekkelsen forklares i hovedsak med den kraftige veksten i energi og transportkostnader på 115 millioner kroner, skriver Nortura i en pressemelding.

Gilde tar markedsandeler

Tertialet preges av en kraftig tilbakegang i norsk dagligvarehandel, men til tross for at dagligvaremarkedet i Norge faller rundt ni prosent styrker Gilde sin posisjon og øker markedsandelen med 1,4 prosentpoeng. Gilde tar markedsandeler i alle kategorier og kjeder.

Kostnadsveksten må videreføres i verdikjeden, forklarer konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura. (Foto: Anders Sandbu)
Kostnadsveksten må videreføres i verdikjeden, forklarer konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura. (Foto: Anders Sandbu)

Samlet styrket Nortura sin posisjon med 0,3 prosentpoeng. Prior hvitt kjøtt og egg går tilbake 0,8 prosentpoeng i perioden, hovedsakelig grunnet råvaremangel og sterk EMV-vekst i eggmarkedet.

Tar seg opp i Sverige

– Etter at grensene åpnet etter covid er handelen i Sverige tilbake på 2019-nivå, noe som fører til omsetningen i norske butikker faller med ni prosent. Samtidig må vi betale mer for råvarer og andre innsatsfaktorer. Dette er kostnader som ligger utfor vår kontroll, og som gir et EBITDA-resultat som er svakere enn planlagt», sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Egg- og kjøttprisene øker

Internasjonale flaskehalser og krigen i Ukraina skaper økt risiko og inflasjonspress, noe som påvirker økonomien til både husdyrprodusenter og lønnsomheten i industrien. Denne utviklingen fører til økte priser på egg og kjøtt øker ytterligere i andre halvår.

– Engrosprisene for egg og kjøtt øker samlet med mellom 11-17 prosent i år. I tillegg står vi foran en uforutsigbar internasjonal situasjon. Med fallende bruttomargin og økende EMV-andeler i handelen, har ikke Nortura mulighet til å kompensere for kostnadsveksten over egen bunnlinje. Kostnadsveksten må derfor videreføres i verdikjeden, sier Panengstuen.

Egne merkevarer på 49,4 prosent

Nortura er bekymret for EMV-utviklingen i dagligvarehandelen.

Det er en spesielt urovekkende utvikling i egg kategorien hvor EMV tar plassen til de uavhengige merkevarene. Bare i siste tertial øker EMV-andelen med 4,4 prosentpoeng. Kjedenes egne merkevarer har nå en markedsandel på 49,4 prosent.

– Jeg er bekymret for utviklingen og frykter at vi får samme utvikling for egg som for kjøttdeig, hvor 80 prosent av produktene som selges er EMV. Sterke nasjonale merker er avgjørende for videreutvikling av det norske eggets kvalitet og unike posisjon, opprettholdelse av spredt eggproduksjon og en innovativ matindustri, sier Nortura-direktøren.

Neste artikkel

Håpar på auka grøntsatsing etter nytt Lærdal-pakkeri