Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gimming om ordførerkritikk

– Vi jobber hele tiden for å få med de små og mellomstore til løsdrift, sier Bjørn Gimming.

Bjørn Gimming er korn- og ammekubonde, og leder i Norges Bondelag. (Foto: Stian Eide)
Bjørn Gimming er korn- og ammekubonde, og leder i Norges Bondelag. (Foto: Stian Eide)

Leidulf Gloppestad, ordfører i Gloppen, bekymrer seg for om Bondelaget sentralt ikke er så opptatt av at arealet på Vestlandet brukes til matproduksjon i framtida. Bekymringene kommer fram i et debattinnlegg på bondebladet.no.

– Jeg opplever det som et av mine aller viktigste oppdrag, å sørge for landbruk i hele landet. Det er en av de viktigste oppgavene til Norges Bondelag, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Opptatt av investeringsmidler

– At vi i regjeringsplattformen fikk gjennomslag for en investeringspakke på utsida av jordbruksoppgjøret, viser at vi gjør en jobb for dette. Det ble advart fra enkelte om en pakke med investeringsvirkemidler, men for oss har det vært viktig for å sikre ombygging av båsfjøs i Distrikts-Norge. Vi registrerer at vi har lyktes med den nye regjeringa. Den må bli bedre i åra som kommer, men dette er en viktig seier for å nå de målene han er opptatt av, sier Gimming videre.

– Gloppestad vil ha Bondelaget med på å endre innretninga til investeringsmidler i landbruket, slik at partnerskapet og Innovasjon Norge i de ulike fylkene får styre dette selv, både med prosentsats på tilskudd og øvre grense for hvor stort tilskuddet kan være i kroner. Vil dere være med på det?

– Jeg tror vi skal opprettholde jordbruksavtalens autoritet og betydning for at vi har en nasjonal jordbrukspolitikk. Det er i dag et visst rom for fylkene å prioritere, men vi må passe på at vi ikke uthuler den felles politikken, svarer Gimming.

Annonse

Her kan du lese om hvordan Bondelaget vil bruke investeringspakka fra regjeringa:

Kan bestemmes nasjonalt

Selv om Bondelaget ikke vil overlate til fylkene å avgjøre hvor mye av en investering tilskuddet kan utgjøre, er ikke Gimming avvisende til at de samme grepene skal skje nasjonalt.

– Det kan vi helt klart bestemme på nasjonalt nivå. Vi hadde et tydelig krav i årets jordbruksoppgjør, på 50 prosent tilskudd begrenset oppad til 3,5 millioner. Det ble brudd, så vi fikk ikke noe gjennomslag. Men Norges Bondelag har vært tydelige i mange år på behovet for å styrke investeringsvirkemidler. Jeg er opptatt av at de skal treffe jordbruket i ulike deler av landet, det er svært sentralt i alt vi gjør, sier han.

Gimming mener Gloppestad ikke tar høyde for at Bondelaget til enhver tid må forholde seg til det sittende politiske regimet.

– Vi har jobba innenfor et politisk regime. Nå har vi et annet. Dette handler om politisk vilje. Det må være en politisk vilje der for å få det til. Enten det handler om investeringsvirkemidler eller inntektsløft, sier bondelagslederen.

Neste artikkel

Norges Bondelag forsvarer bonden