Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svak nedgang i antall bekymringsmeldinger til Mattilsynet

Mattilsynet fikk 3708 bekymringsmeldinger i løpet av årets fire første måneder. Det er en svak nedgang fra samme periode i 2018, da antallet meldinger var 3739.

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 3074 dyrehold. Det er fortsatt flest bekymringsmeldinger om kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr. (Illustrasjonsfoto)
Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 3074 dyrehold. Det er fortsatt flest bekymringsmeldinger om kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr. (Illustrasjonsfoto)

Etter flere år med en betydelig økning, kan det se ut som antallet meldinger flater ut, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det er fortsatt flest bekymringsmeldinger om kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr.

Mindre brudd på regelverket

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 3074 dyrehold. Det er 106 flere enn i samme periode året før. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 38 prosent av disse dyreholdene, mot 47 prosent i fjor.

Andelen av dyrehold med brudd på regelverket blir påvirket av hvilke dyrehold som blir valgt ut for tilsyn. Tallene sier derfor ikke noe om forholdene i alle dyrehold, eller om det er en reell nedgang i antallet brudd på regelverket.

Annonse

– Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i de dyreholdene der vi mener det er størst risiko for brudd på regelverket for dyrevelferd, sier Torunn Knævelsrud, leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Få alvorlige brudd

Mattilsynet bruker betegnelsen alvorlig vanskjøtsel hvis ett eller flere dyr i dyreholdet er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, tilsyn og stell.

Det ble registrert alvorlig vanskjøtsel i 19 dyrehold, som er 0,6 prosent av de dyreholdene Mattilsynet var på tilsyn i.

I totalt 23 dyrehold ble det gitt forbud mot aktiviteter med dyr, mens dyreholderen ble anmeldt til politiet i 17 dyrehold. Disse reaksjonsformene blir brukt når dyrene er alvorlig vanskjøttet, og når forholdene for dyrene er for dårlig over tid, selv etter gjentatte tilsyn og pålegg fra Mattilsynet.

Neste artikkel

Industrilandbruk = biosikkerhet