Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Suksessoppskrift mot landbruksbranner

Det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som i 2021. El-kontroll for landbruksbygg og varmesøkende kamera har gitt et trendskifte.

Kontroll:  Brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera er effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil - før brannen oppstår. Det har et trendskifte i brannstatistikken. Foto: Gjensidige
Kontroll: Brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera er effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil - før brannen oppstår. Det har et trendskifte i brannstatistikken. Foto: Gjensidige

Det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som i 2021 og utbetalingene for de siste fem år er redusert med 1/3-del i forhold til foregående femårsperiode. Det skriver Landbrukets brannvernkomité i en pressemelding.

I 2021 ble det registrert totalt 123 branner i driftsbygninger med skade for over 100 000 kr. Dette er det laveste som er registrert av Landbrukets brannvernkomité (LBK). Det er registrert totalt tre branner i 2021 der dyreliv har gått tapt, med henholdsvis to smågriser, åtte høner og 100 fasaner.

Sistnevnte brann er påvist fra sikringsskapet, som er det dominerende arnestedet for branntilløp i landbruket. Derfor har 3-årig brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera vært effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil - før brannen oppstår. Systematisk avdekking og lukking av brannfarlige elektriske avvik ansees som hovedårsak til trendskiftet i landbruksbranner. Som videreutvikling jobbes det med løsninger for å kunne overvåke branntilløp løpende i sikringsskap.

Trendskifte

Landbrukets brannvernkomité skriver at den positive trenden med færre landbruksbranner nå vart siden 2014. Da det ble tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll for landbruksbygg og varmesøkende kamera, for å avdekke og fjerne brannfarlige el-feil i driftsbygninger. Etter at dette tiltaket ble tatt i bruk i bolighus på gårdsbruk fra 2018, har det også skjedd et trendskifte for boligbranner i landbruket.

Landbrukets brannvernkomité opplyser om at de nå gjort det enklere å finne nærmeste el-kontrollør med landsdekkende kontrollørkart.

Annonse

Før arbeidet med å forebygge el-relaterte branner startet var husdyrbranner en betydelig utfordring. For gris alene mistet 2100 dyr livet i brann i 2011, og i femårsperioden 2006-2011 gikk 8 000 griser tapt i brann, mot to omkomne to smågriser som følge av brann i 2021.

I 2021 er det 206 millioner i brannerstatning for driftsbygninger. Etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk, har utbetalingene til landbruksbranner falt. Sammenligner vi utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 1/3-del. Justert for endring i byggekostnad i perioden er utbetalingene redusert med 43 %.

For å gjennomføre brannforebyggende el-kontroll kan du finn en landbrukssertifiserte el-kontrollør med å klikke på nærmeste markering på kartet der du bor

Pass på mobildekningen

Landbrukets brannvernkomité vil gi bøndene honnør for god brannforebyggende innsats – og oppfordrer til å fortsette mot nullvisjonen for husdyrbranner. De oppfordrer bøndene til å fortsette det gode arbeid med brannforebygging med landbrukssertifisert kontrollør.

Et tips til bonden er å bistå el-kontrolløren med å belaste det elektriske anlegget med å kjøre i gang kraftkrevende utstyr før det skal bruke varmesøkende kamera. Da sparer el-kontrolløren tid og bonden sikrer at eventuelle tegn på varmgang avsløres.

De tipser videre om også å utføre årskontroll på brannalarmanlegget og at man passer på å skifte ut 2G-alarmutringer, da 2G-nettet fases ut i 2025.

Neste artikkel

Mistet nesten 30 dyr i brann