Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strømstøtte til næringslivet er klar

Pakken inneholder en rekke ulike elementer, som direkte støtte, lånegaranti og støtte til energitilskuddsordninger.

Flere bedrifter frykter at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte. Foto fra Suldal: Karl Erik Berge
Flere bedrifter frykter at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte. Foto fra Suldal: Karl Erik Berge

Regjeringens strømstøtteordning til næringslivet vil komme på 3 milliarder kroner. Pakken inneholder en rekke ulike elementer, som direkte støtte, lånegaranti og støtte til energitilskuddsordninger.

Regjeringen anslår at om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser vil kunne nyttiggjøre seg av ordningen.

Slik blir tiltakene:

1) Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

I forslaget er det lagt til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.

2) Energitilskuddsordning

Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.

Tilskudd beregnes ut fra en modell med to støttetrinn.

3) Lånegarantiordning for å sikre likviditet

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen vil forvaltes av Eksfin. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

4) Raskere utbygging av fornybar energi

Regjeringen har satt en klar ambisjon om utbygging av havvind på norsk sokkel gjennom å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040.

5) Balanserte avtaler og prisforhandling

Annonse

Om landbruk

Ordningen vil også kunne treffe landbruksbedrifter som ikke allerede treffes av strømstøtten til landbruket.

- En del av de bedriftene er jo allerede i landbruksordningene, de som eventuelt ikke er i landbruksordningene vil kunne falle inn under den ordningen vi nå har. Mandatet vårt nå har vært å se på ordning til næringslivet, så er det ikke opp til oss nå å si noe om ordningene til de andre sektorene i landet vårt, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Nationen.

– Ekstraordinær

Statsminister Jonas Gahr Støre sa på Politisk kvarter på NRK i dag at ordningen blir både målrettet og avgrenset.

– Denne situasjonen er ekstraordinær, sa Støre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og partene i arbeidslivet deltar på pressekonferansen i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

Fra næringslivet stiller både LO-leder Peggy Hessen Følsvik, NHO-sjef Ole Erik Almlid og Virke-direktør Stian Sigurdsen.

Målrettet ordning

Flere bedrifter frykter at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte.

Regjeringa har også fått kritikk fra flere hold for at det har tatt tid å få på plass en løsning, og tidligere i uka ba Virke regjeringen få fortgang i prosessen.

To timer før planen legges fram holdt Støre kortene fortsatt tett til brystet. Han understreker riktignok at det dreier seg om det han kaller en målrettet og avgrenset ordning, som ser de bedriftene som er i en særlig utsatt situasjon.

– Jeg mener dette er treffsikkert, avgrenset, og det er en tilleggsdimensjon – det er grønt. Alt vi gjør, må ha som mål å bruke mindre energi, bidra til det og støtte det. Ordninger vi kommer opp med nå, vil ha et grønt fokus, sier Støre.

– Det skal være ansvarlig i en tid der vi er nødt til å tenke grundig gjennom pengebruken. Det er også det vi har varslet i forhold til statsbudsjettet, understreker statsministeren.

Neste artikkel

Ville ikke ha «særordning»