Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strømstøtte: Søknad må sendes innen 30. september

For å motta strømstøtte for perioden fra april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september 2022.

Strømstøtte: Hvis en skal gjøre endringer i registreringen, må dette gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Foto: Karl Erik Berge
Strømstøtte: Hvis en skal gjøre endringer i registreringen, må dette gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Foto: Karl Erik Berge

Strømstøtteordningen er tredelt med tre ulike søknadstyper; søknad for jordbruksforetak, søknad for veksthusforetak (én per kvartal), og søknad for vanningslag (én per periode).

For å motta støtte, må du sende inn søknadsskjema som enten jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag. Dette gjør du i et eget søknadsskjema med innlogging via Altinn, skriver Landbruksdirektoratet.

Du velger selv

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for.

Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som veksthus, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon.

Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen.

En gang for hele perioden

Annonse

Jordbruksforetak skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder da fra du registrerte deg til og med mars 2023. Registreringen må gjøres innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022.

Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.

Hvis foretaket skal gjøre endringer i registreringen, må dette også gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Det vil si:

Registreringsfrist 30. november 2022:

Støtte fra tredje kvartal 2022 og videre, juli 2022 — mars 2023

Registeringsfrist 28. februar 2023:

Støtte fra fjerde kvartal 2022 og videre, oktober 2022 — mars 2023

Registreringsfrist 31. mars 2023:

Støtte for første kvartal 2023, januar 2023 — mars 2023.

Neste artikkel

Takseringen av pelsdyranlegg gjenopptas