Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stort sprik i kvotesalg

Fortsatt ledig plass i to fylker.

Forskjell: Mange vil selge kvoten sin i Vestland og Agder, mens det er ledig plass i ordningen i Finnmark og Rogaland. (Arkivfoto)
Forskjell: Mange vil selge kvoten sin i Vestland og Agder, mens det er ledig plass i ordningen i Finnmark og Rogaland. (Arkivfoto)

625 personer hadde meldt seg på den ekstraordinære utkjøpsrunden for melk 5. mars.

Til sammen hadde de meldt inn drøyt 55,1 millioner liter kvote.

Det er maksimalt 40 millioner liter som kan kjøpes ut, etter avtalen mellom Bondelaget og staten.

Annonse

Hver melkekvoteregion har fått tildelt en mengde som kan kjøpes ut. Den er beregnet etter hvor stor andel av melkeproduksjonen i landet, som foregår i denne regionen. Hensikten er at ikke noen regioner skal tømmes uforholdsmessig for melk.

Men det er stor forskjell mellom hvor mange som har meldt seg, i de ulike regionene.

I Agder kan det kjøpes ut 1,26 millioner liter, mens bøndene har meldt på hele 3,07 millioner liter.

I Vestland kan det kjøpes ut 4,89 millioner liter, og hele 8,77 millioner liter er påmeldt.

I den andre enden av skalaen finner vi Finnmark og Rogaland. I disse to fylkene er ikke salgsvolum fyllt opp ennå.

Neste artikkel

– Kvoteordninga må endres radikalt