Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Største fugleinfluensaepidemien i Europa noensinne

Høsten 2021 ble starten på en ny, stor utbruddssesong for fugleinfluensa, da en ny virusvariant ble introdusert til Europa. Aldri før har fugleinfluensa rammet så mange fjørfebesetninger i Europa.

Mer enn 46 millioner dyr måtte avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse, og fugleinfluensa har for første gang blitt påvist i Nord-Norge, på Svalbard og på Jan Maye, skriver Veterinærinstituttet.

Annonse

Antall observasjoner av død villfugl meldt inn til Mattilsynet har nå avtatt, og til tross for at fugleinfluensa fortsatt påvises med jevne mellomrom i Norge, ser den ekstraordinære situasjonen i Rogaland ut til å være over.

– Basert på antall påvisninger i sommer og den geografiske utbredelsen av de er det sannsynlig at fugleinfluensavirus vil sirkulere blant villfugl i Norge frem mot høsten og starten på en ny utbruddssesong. Derfor er det svært viktig at alle som holder fjørfe og andre tamfugler har høyt fokus på smittevern, sier Silje Granstad, fansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

Tuberkulose påvist på storfe i Rogaland