Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Større biler bra for dyra

Animalia mener Norturas nye og større bilmateriell vil styrke dyrevelferden under transport. Fleksibiliteten vil øke, sier spesialveterinær.

Dyretransport: Rundt halvparten av Norturas bilpark skal etter hvert bestå av store biler og hengere. Animalia mener det vil være positivt også for dyrevelferden under transport. (Arkivfoto)
Dyretransport: Rundt halvparten av Norturas bilpark skal etter hvert bestå av store biler og hengere. Animalia mener det vil være positivt også for dyrevelferden under transport. (Arkivfoto)

Som Bondebladet skrev sist uke, venter Nortura-ledelsen at konsernets nye inntransport-prosjekt vil gi en spareeffekt for bonden.

Hvordan dyrevelferden vil bli ivaretatt, ble derimot knapt nevnt da prosjektet ble diskutert – og gitt grønt lys for – under Norturas årsmøte.

Mener fleksibiliteten øker

Sentralt i prosjektet, er at rundt halvparten av Norturas bilpark etter hvert skal bestå av store biler og hengere. Antallet biler og fraktede lass skal reduseres, og Nortura venter en årlig nettoinnsparing på 35 millioner kroner.

Animalia mener en ny bilpark med større enheter vil være positivt ikke bare for bønders lommebok, men også for dyrevelferden.

– Det materialet Nortura vil bruke, legger bedre til rette for god dyrevelferd enn det gamle. Det å transportere dyra i to etasjer, gjør at sjåføren blir mindre presset på areal. Sjåføren kan gjøre valg og finne løsninger som i større grad enn før tar hensyn til dyra, sier spesialveterinær dyretransport i Animalia, Inge Midttveit til Bondebladet.

Han har bakgrunn fra Fylkesveterinæren for Nordland, og har i senere år blant annet jobbet med kurs, rådgivning og undervisning opp mot dyretransporten.

Midttveit ser egentlig ingen negative sider ved å ta i bruk Norturas ønskede materiell. Men teoretisk blir det et høyere tyngdepunkt som sjåførene må ta hensyn til, påpeker han.

En helt konkret forskjell med de nye bilene, er at de vil ha seks rom i stedet for tre. Dette alene vil være et incitament for bedre dyrevelferd, mener Midttveit.

Annonse

– Transporttiden ikke viktigst

Dyrevelferd under transport gjøres ofte til et spørsmål om den tiden det tar å transportere dyra. Gjennomsnittlig transporttid for storfe til slakt, er tre timer, og mer enn en tredjedel av denne tida blir brukt under pålessing.

Det viser tall fra Animalia. Hva kjørelengde angår, blir 73 prosent av alle slaktedyr transportert 50 kilometer eller kortere i Norge.

Men dyretransport er en så kompleks opplevelse for dyra at det blir for enkelt bare å se på hvor lang tid transporten tar, mener Midttveit.

– Transporttiden er ikke det viktigste. Mange andre forbedringspunkt betyr mer. Ikke minst er måten hele fjøset er utformet på, viktig. Dyra skal kunne bevege seg til bilen, og de må fra før være vant til å takle miljøforandringer. Dette betyr at bonden må ha en plan, slik at dyra opplever ulike ting i framfôringsperioden, slik at de takler nye miljø uten å bli urimelig stressa, utdyper spesialveterinæren.

Tre viktige faktorer

De tre viktigste faktorene, slik han ser det, er: Det fysiske miljøet på gården, dyrets evne til å takle et nytt miljø, og bondens informasjon til sjåføren.

– Om alle disse tre faktorene er på plass, vil transporttiden være en marginal faktor. Men eldre kyr kan ha en fordel av å bli transport kort, sier Midttveit.

Bondebladet har bedt Dyrevernalliansen kommentere Norturas inntransport-planer, men organisasjonen vil ikke si noe på nåværende tidspunkt.

«Vi har dessverre ikke tilstrekkelig kjennskap til endringene til at vi kan kommentere dette nå», skriver kommunikasjonsleder Live Kleveland i en epost til Bondebladet.

Les hele saken i Bondebladet.

Neste artikkel

Den perfekte kyllingrase?