Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Støre åpen for å se på kraftutbygging i verna vassdrag

I spontanspørretimen på Stortinget sist uke sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at verning av vassdrag og beskyttelse av naturverdiene i Norge er noe han holder høyt.

– Så er det framholdt at det finnes ny teknologi som gjør det mulig å hente noe ressurser uten at det går ut over disse naturverdiene, og det er pekt på muligheten som ligger tilknyttet til det med regulering av vann, flomfare og så videre. Det er vi helt åpne for å se på og gjøre det på en grundig måte, sa Støre.

Uttalelsen kom som svar på et spørsmål fra Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup. Han ville vite om statsministeren var enig i at det er mulig å utnytte deler av vannet i vernede vassdrag til kraftproduksjon uten at dette går på bekostning av verneverdiene, særlig hvis vassdragene er flomutsatte.

– Det er jo ikke snakk om å legge fossefall i rør. Det er snakk å utnytte deler av vannpotensialet som ligger der, sa Astrup.

Astrup argumenterte videre for at økt nedbør på grunn av klimaendringene taler for å utnytte noe av vannet i disse vassdragene til kraft for å forhindre at de flommer over.

Annonse

Venstres Ola Elvestuen reagerer sterkt på signalene fra Støre.

– Det er utrolig å høre Støre på den ene siden si at han holder naturverdier høyt, men i neste setning være helt åpen for å se på utbygging av vernede vassdrag, sier Elvestuen og legger til:

– Jeg tror stortingsflertallet har glemt definisjonen av varig vern. Det norske naturmangfoldets største trussel er denne regjeringen, sier han.

Til sammen er 389 vassdrag i Norge enten helt eller delvis vernet mot utbygging. Elleve miljø- og friluftslivsorganisasjoner har gått sammen om et opprop hvor de ber Støre hindre utbygging av vannkraft i vernede vassdrag. (NTB)

Neste artikkel

Økt press på Borch og Vestre