Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor variasjon i jordleiepriser

Prisen for å leie jord til grønnsaks- og bærdyrking har falt kraftig, mens prisene for dyrking av korn og potet har gått opp det siste året.

Landbruksdirektoratet gjennomfører undersøkelse av jordleieprisene i kommunene årlig. Årets undersøkelse viser store prisforskjeller mellom regionene. Skal du leie god jord til potetdyrking i Trøndelag koster det for eksempel i snitt 703 kroner dekaren, mens prisen på Vestlandet ligger på 363 kroner.

Størst endring for grønnsaks- og bærdyrking

Det har vært en markant nedgang i prisen på leie av jord til grønnsaks- og bærdyrking. Prisene har gått ned i alle regioner unntatt Trøndelag og Nord-Norge, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

– Prisfallet framstår som del av en trend over tid. Samtidig har tallene sammenheng med hvilke kommuner som har svart, kommenterer rådgiver Andreas Myklebust Moksnes i Landbruksdirektoratet.

– Dette gjelder for alle produksjoner, understreker han.

Det er relativt stor økning i prisen på leie av jord til korn, og prisene har økt i alle regioner. Denne økningen er et brudd med prisnivået som har ligget stabilt i flere år.

Annonse

Tallene viser en moderat økning for prisen på leiejord til potetdyrking, og prisene er tilbake på et mer normalt nivå etter å ha falt kraftig i 2021. Prisen på jordleie til grasdyrking har hatt en svak nedgang.

Høyest pris i Rogaland

Rogaland har de høyeste prisene på jord til de fleste utleieformål, dette har holdt seg stabilt over flere år. Også andre regioner har enkeltkommuner med høye leiepriser.

For grønnsaks- og bærdyrking er prisene ifølge undersøkelsen nå høyest i Trøndelag. For potetdyrking er jordleieprisene i år høyest i Vestfold og Telemark, og Agder.

Tallgrunnlaget er forøvrig usikkert på grunn av manglende svar fra flere jordbrukskommuner. Svarprosenten er om lag den samme som i 2021, men det er forskjellige kommuner som svarer fra år til år i denne undersøkelsen. Når kommuner med mye areal kommer til eller faller fra i jordleieundersøkelsen, påvirkes prisgrunnlaget og endringene.

Du finner alle tallene fra årets undersøkelse her.

Neste artikkel

Mister leiejorda