Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor tro på ny svinepestvaksine

Testing av en nyutviklet prototyp-vaksine mot afrikansk svinepest, har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. Forskere mener en kommersiell vaksine kan være klar om et par år.

Afrikansk svinepest har rammet Asia knallhardt. En ny prototyp-vaksine gir nå flere håp for den globale svineproduksjonen. (Illustrasjonsfoto: Animalia)
Afrikansk svinepest har rammet Asia knallhardt. En ny prototyp-vaksine gir nå flere håp for den globale svineproduksjonen. (Illustrasjonsfoto: Animalia)

Utbruddet av afrikansk svinepest har ført til masseslakt av svin i Asia. I november ble en elv i Sør-Korea farget rød av blodet fra 47 000 griser. Dyra hadde blitt tatt av dage i den hensikt å stanse en ytterligere spredning av den ekstremt smittsomme virussykdommen.

Analytikere i Rabobank har tidligere antydet at så mange som 200 millioner griser på verdens­basis kan dø eller bli slaktet ned i løpet av 2019. Det tilsvarer omtrent en fjerdedel av verdens domestiserte griser.

Viruset har også raskt spredt seg i Europa. Hittil er 15 europeiske land rammet.

Prototyp-vaksine ga resultater

Nå hevder en gruppe vitenskapsmenn å ha funnet en måte å behandle viruset på. Det er Mediums nye teknologi- og vitenskapspublikasjon «OneZero» som melder dette, tidligere i desember.

OneZero viser til at noen av verdens fremste vitenskapsmenn samlet seg for å utvikle en suksessfull vaksine, da epidemien eksploderte i Kina sommeren 2018. Nå har en forskergruppe i New York publisert tidlige resultater av dette arbeidet – resultater som beskrives som veldig lovende.

Vitenskapsmennene som har jobbet med vaksineutviklingen, er tilknyttet Department of Homeland Security’s Plum Island Animal Disease Center. Senteret og dets laboratorium har ifølge hjemmesiden nærmere 400 ansatte.

Resultatene er ennå ikke underlagt såkalt fagfellevurdering, det vil si kvalitetssikring av rapporten, men vurderes som potensielt betydelige.

Enkelt sagt, handler resultatene om følgende: Små grupper bestående av fem griser, ble behandlet med en prototyp-vaksine. Hver av grisene som fikk denne vaksinen, unngikk helt å utvikle betydelige tegn på afrikansk svinepest, og samtlige griser fremstod godt beskyttet mot virussykdommen også etter at det var gått 28 dager.

– Vi er ganske entusiastiske. Jeg tror det vil være mulig å kommersialisere vaksinen, uttaler Douglas Gladue, en av forfatterne bak studien.

Annonse

Positivt også for uvaksinerte

Vaksinen ble laget ved å utvikle en mutant form av det ville afrikansk svinepest-viruset – det samme som er kjent for å forårsake dagens epidemi i Asia. Utfordringen hittil har vært at svinepest-viruset inneholder store mengder genetisk materiale, angivelig langt mer enn for eksempel Ebola. Dermed er det vanskelig å finne en vaksine.

Men forskerne i Plum Island-gruppen fant en svakhet hos viruset. De utviklet ett enkelt gen i virusets genom, kalt I177L. Forskerne fant så at å fjerne dette genet resulterte i en vaksine som var ekstremt suksessfull i tidlige tester, skriver OneZero.

Men ikke nok med dét: Også uvaksinerte griser i de små gruppene holdt seg fri for symptomer på afrikansk svinepest. Det kan tyde på at den nye prototyp-vaksinen ikke setter andre dyr i fare.

Noen suksessfull, endelig vaksine vil imidlertid ikke være på plass med det aller første. Men om resultatene hittil holder seg også etter videre kvalitetssikring og sikkerhetstester, kan den ifølge forskergruppen være klar for kommersiell bruk i løpet av et par år.

Norsvin: – Gir håp

Administrerende direktør Olav Eik-Nes i Norsvin påpeker at det er et ganske omfattende arbeid som ligger bak denne studien, all den tid forskerne har klart å fjerne et gen i viruset.

– Det største problemet med denne typen virus, er at viruset lett kan mutere og endre gensammensetning. Men disse funnene gir håp om at forskerne vil lykkes med tanke på den globale svineproduksjonen. Allikevel er det nok en vei å gå her, vil jeg tro. Ut fra erfaringer som er gjort med andre vaksiner mot hardtslående virus, er vi forbeholdent skeptisk. Men en kommersiell vaksine hadde vært veldig positivt for verdens svineproduksjon, sier Eik-Nes til Bondebladet.

– Er det også i Norge gjort forsøk på å utvikle en vaksine mot afrikansk svinepest?

– Det kjenner jeg ikke til.

– Burde Norge, i lys av sitt ry som ledende på mattrygghet og dyrevelferd, ha tatt et eget initiativ i så måte?

– Skal man få til dette på en god måte, trenger man ganske store ressurser – og økonomi. Kompetansen bør finnes i Norge, men jeg er usikker på om vi har nok ressurser til å ta tak i et slikt arbeid. Her er det også snakk om forskning som er forbundet med risiko. Vi vet ikke om man får kommersialisert vaksinen, og om den vil være langsiktig nok. Vi har heller ikke utviklet denne typen vaksine på andre sykdommer som vi ikke har i Norge, sier Norsvin-direktøren.

Neste artikkel

600 millioner færre fugler i EU på 40 år