Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor interesse for tollkvoter

Hundre budgivere deltok i årets auksjonsrunde av kvoter som gir rettigheter til å importere landbruksvarer til redusert tollsats.

De fleste kvotene er resultat av handelsavtaler, men det er også noen kvoter som er bestemt nasjonalt. Tollkvotene fordeles i hovedsak ved auksjon, og hovedrunden er nå avsluttet, skriver Landbruksdirektoratet.

Mellom 8. og 10. november ble det fordelt 59 tollkvoter. Rundt hundre aktører deltok, og totalt kom det inn 7047 individuelle bud. Totalt ble det auksjonert ut kvoterettigheter for 327,7 millioner kroner Dette er en noe lavere enn fjorårets resultat på 350 millioner kroner.

Kvotene for ost og storfekjøtt oppnådde mest interesse og fikk de høyeste budene. Markedssituasjonen i Norge, samt høye priser på verdensmarkedet, har ikke hatt vesentlig innvirkning på etterspørselen etter tollkvoter for import av disse gruppene.

Stor interesse

En del kvoter oppnådde vesentlig høyere pris i år enn i fjor. Disse er:

– Annet vilt ble auksjonert til en pris på 24,51 kroner per kilo, mot 20.56 kroner i fjor.

Annonse

– Storfekjøtt fra Namibia og Botswana gikk for 23,51 kroner i år, mot 10,02 kr per kg i fjor.

– Ender, gjess og perlehøns fra WTO gikk for 10 kroner kiloen i år, mot 8,14 kroner per kg i fjor.

– Småfekjøtt fra WTO gikk for 12 kr per kilo i år, mot ca. 6 kr per kilo i fjor.

Kvoter for utenlands bearbeiding

Det ble i tillegg auksjonert ut kvoter med tre års varighet for bearbeiding i utlandet. Kvotene gir norske foretak mulighet til å sende råvarer til utlandet for bearbeiding, for så å importere det ferdige produktet tilbake til Norge med ingen eller redusert toll.

Denne auksjonen innbrakte 43 av de totalt 327,7 millioner kronene i årets auksjonsrunde.

Se resultatene fra årets auksjonsrunde.

Neste artikkel

* Økt import * Redusert salg * For mye kapasitet * Lavere forholdstall