Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stillstand for økologiske husdyr

Mer økologiske egg, men ellers er det store bildet at økologisk husdyrproduksjon er i stillstand eller tilbakegang i Norge.

Økoegg: 7,1 prosent av norske verpehøner får eggene sine i kartonger merket økologiske egg. Foto: Marit Glærum
Økoegg: 7,1 prosent av norske verpehøner får eggene sine i kartonger merket økologiske egg. Foto: Marit Glærum

På ti år har produksjonen av økologiske egg blitt doblet, men ellers har andelen husdyr i økologisk landbruk, stått på stedet hvil eller gått tilbake.

Én av 13, eller 7,1 prosent, av norske verpehøner får eggene sine i kartonger merket økologiske egg. Det går fram av Animalia sin rapport «Kjøttets tilstand». I antall var det 325 000 verpehøns over 20 uker, som er mer enn dobbelt så mange som i 2011.

Annonse

I Sverige og Danmark har de til sammenligning tre og en halv til fire ganger så mange økologiske verpehøner som i Norge.

For andre økologiske husdyrproduksjoner er det ingen store endringer. Antallet kyr i økologisk melkeproduksjon har blitt redusert, akkurat som antallet i konvensjonell melkeproduksjon. Det har blitt 1 200 færre økokyr, men prosentandelen er stabil. Den var 3,6 prosent i 2011 og hadde sunket til 3,5 prosent i 2021.

Like godt følge med utviklinga i det konvensjonelle landbruket har ikke den økologiske ammekuproduksjonen holdt. Antallet har riktig nok økt med tusen ammekyr, men økninga er mindre enn hos de konvensjonelle produsentene. For ti år siden hadde økoproduksjonen en andel på 5,3 prosent, mens den i dag er på 3,9 prosent.

Neste artikkel

Selger gardskollektiv etter to års drift