Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Trond Bjørkås, bonde i Vefsn. Med vilsau på beite nær gården.
Trond Bjørkås, bonde i Vefsn. Med vilsau på beite nær gården.

Sterkere grep for kanalisering

– Det er viktig å være med og påvirke, sier Trond Bjørkås. Derfor sa han ja til å bli ny leder i Nordland Bondelag.

Trond Bjørkås overtar som fylkesleder i en tid med forenklede jordbruksforhandlinger, smitteverntiltak og usikkerhet rundt arbeidskraft i deler av næringa.

Viktige forhandlinger

– Jeg ser viktigheten av at faglagene og staten fikk gjennomført forhandlingene og satt målpriser. Selvsagt hadde det vært bedre med fulle forhandlinger, men det var ikke mulig når grunnlaget manglet, sier Bjørkås.

Løsningen som ble valgt, var fornuftig, mener fylkeslederen.

– Jeg er overrasket over at landbruket fikk så mye som vi gjorde, forholdene tatt i betraktning. Men lønnsomheten er altfor lav, så under normale forhold hadde vi vært veldig misfornøyd med dette resultatet, presiserer Bjørkås.

– Koronapandemien viser hvor viktig det er med norsk matproduksjon. Det er mer aktuelt enn på lenge å få opp forsyningsgraden, sier han.

Nettmøter

Også Nordland Bondelag har måttet tilpasse seg situasjonen. Årsmøte, representantskap og lokallagsledermøte er avviklet på Skype.

Det har gått så smertefritt at den ferske lederen, som også har bakgrunn fra IT-bransjen, er imponert.

– Det er tydelig at aktørene i landbruksnæringa er på høyden når det gjelder datakunnskap. Problemet er at vi ikke treffes, så jeg ser fram til normalsituasjon, sier Bjørkås.

Rekruttering

Trond Bjørkås (37) er fra Vefsn, hvor han driver med oppfôring av oksekalver og har 200 dyr i fjøset. Gården er nærmeste nabo til landbruksskolen på Marka, og naboskapet har naturlig nok ført til interesse for rekrutteringen til bondeyrket.

Trond har hatt flere elever som avløsere, og faren hans jobbet som lærer på landbruksskolen. Da er det ekstra stas at fylkeskommunen har bygd nytt fjøs på Marka.

– Vi har hatt et eget rekrutteringsprosjekt i Nordland Bondelag, og det er gledelig å se at søkningen til landbruksutdanning er god i fylket. Jeg håper arbeidet vil bære frukter også i årene som kommer, sier han.

Annonse

Uttak vil forebygge

Bjørkås er ingen førstereisgutt i styrearbeid. Han har sittet som nestleder de siste to årene, og har vært rovviltkontakt i fylkesstyret enda lenger.

– Jeg er opptatt av rovdyrspørsmålet. Vi har en bjørn i Grane som har tatt sau i to år, og nå viser spor at den er ute av dvalen. DNA-spor viser at det er samme bjørn som er i området i år som i fjor. Vi ønsker en annen politikk for å ta ut skadegjørere. Det vil forebygge skadesituasjonen i prioriterte beiteområder, sier Vefsnbonden.

Samarbeidet med forvaltningsorganene er bra. De har regler å forholde seg til, mener fylkeslederen.

– Bøndene selv legger ned ekstra tid og ressurser når vi vet det er fare for rovdyr, og vi får ikke erstatning hvis ikke skadene dokumenteres. Vi må finne kadavre mens de er ferske så Statens Naturoppsyn (SNO) kan fastslå hvem som har tatt dyret, sier Bjørkås.

Sterkere virkemidler

– Andre flaggsaker i Nordland Bondelag?

– Vi er veldig på kanaliseringspolitikken. For å fremme landbruket i distriktene, må vi utnytte potensialet. Det betyr stort sett gras. Politikken må styrkes, med stimulering av korn der de kan dyrke korn. Kanaliseringspolitikken som er ført har åpnet for mye for dyr i kornområdene. Det handler om å tørre å ta grep som gjør utslag. Hvis alle skal få, blir utslagene små, sier han.

Vi skal ikke ta dyra fra dem som driver med ammekyr, men utviklingen må stoppe, mener fylkeslederen.

– Kornarealet skal helst opp, og da må det være lønnsomt. Utviklingen må styres med sterkere virkemidler, og da er kornprisen viktig, noe Nordland Bondelag har spilt inn. Det er viktig for kanaliseringspolitikken at korn er lønnsomt nok, poengterer Bjørkås.

Importerer for mye

– Hva er den største utfordringen du ser for landbruket?

– Politisk vilje til at vi skal ha et norsk landbruk. Importen presser landbruket sterkt, jeg tror aldri vi blir ferdig med å kjempe den kampen. Vi produserer ikke for mye mat, vi importerer for mye, sier Bjørkås.

Fylkeslederen i Nordland Bondelag sitter også i kommunestyre, formannskap og planutvalg for Sp i Vefsn. Han ser forskjeller mellom å drive politikk og lede et faglag.

– I Bondelaget har vi felles mål. Det har vi ikke alltid i politikken, sier Trond Bjørkås.

Neste artikkel

– En alarmerende utvikling av kornarealet