Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterk økning i kumelkkvotene

Partene i jordbruksforhandlingene er enige om å løfte forholdstallet for kumelkkvoter til 1,01.

Flere forhold gir mulig vekst i etterspørselen etter meieriprodukter, blant annet bortfall av grensehandel i Sverige. (Arkivfoto)
Flere forhold gir mulig vekst i etterspørselen etter meieriprodukter, blant annet bortfall av grensehandel i Sverige. (Arkivfoto)

Situasjonen i melkemarkedet har endret seg kraftig de siste tre ukene som følge av koronapandemien.

Basert på markedsregulators forslag og innspill ble partene enige om å løfte forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,01 for 2020. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00.

Kvotetaket for kumelk settes til 909 000 liter.

Flere forhold spiller inn

Flere forhold gir mulig vekst i etterspørselen etter meieriprodukter, blant annet bortfall av grensehandel som følge av karantenebestemmelser og forbud mot utreise til Sverige. Endrede måltidsvaner og redusert import som følge av svekket kronekurs, er andre viktige faktorer.

Tine signaliserte allerede tidlig i mars et behov for mer melk. Grunnen var lavere lager ut av 2019 enn prognosert, og i tillegg har Tine hatt utfordringer med å få i gang produksjonen av Jarlsberg på anlegget i Irland.

Annonse

Produksjonen av melk i Norge ble 15 millioner liter mindre enn prognosert for årets to første måneder.

– Kraftig påminner

– Det er viktig å sørge for at norske mjølkeprodusenter kan produsere den mjølka som trengs for å forsyne norske forbrukere med mjølkeprodukter, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, i en pressemelding.

Den pågående situasjonen er en kraftig påminner om hvor viktig det er at vi har et aktivt jordbruk over hele landet, mener hun.

– Næringa er beredt til å øke produksjonen på kort varsel, sier Hoff.

Det er usikkert hvor lenge effektene av koronapandemien vil vare, og hvordan, og hvor fort, etterspørselen vil endre seg når det lettes på dagens strenge restriksjoner.

En generell redusert kjøpekraft har erfaringsmessig redusert etterspørselen etter ost.

Neste artikkel

Bondeting utsatt på ubestemt tid